Sarmizegetusa Regia închisă mâine

Marți, 6 aprilie 2021, în situl arheologic Sarmizegetusa Regia – Grădiştea de Munte vor fi tăiaţi doi fagi situaţi în interiorul fortificaţiei, pe terasa a IV-a. Demersul este impus de starea lor de degradare accentuată, iar în cazul unei căderi necontrolate s-ar pune în pericol atât integritatea vizitatorilor sitului (arborii se află pe traseul principal de vizitare), cât și vestigiile din imediata vecinătate a arborilor.
Atât tăierea, cât şi îndepărtarea trunchiului şi crengilor vor fi efectuate manual, pentru a minimiza riscurile afectării vestigiilor arheologice.
Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei au fost incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO în anul 1999, când erau sub coordonarea ştiinţifică a profesorului Ioan Glodariu.
În luna adecembrie 2020 a avut loc lansarea proiectului  Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european”,finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, al Ministerului Culturii, apelul ”Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”.
Proiectul este implementat de UAT Județul Hunedoara, în calitate de Promotor de proiect, în parteneriat cu Fundația Mihai Eminescu Trust și partenerul norvegian Møre & Romsdal County Council.
Durata de implementare a proiectului este de 43 de luni.
Locul de implementare: sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara, Regiunea Vest, România.
Valoarea totală a proiectului: 13.2903477, 62 lei (2.746.250,15 Euro), aproximativ 30% fiind contribuția Consiliului Județean Hunedoara.
Conferința a cuprins atât prezentările realizate de specialiști, cât și expuneri pregătite de către cei doi parteneri privitoare la atribuțiilor pe care le au în cadrul proiectului, considerat a fi unul de mare amploare. Din partea Fundației Mihai Eminescu Trust a fost prezentă doamna Michaela Turk, iar din partea partenerului norvegian, domnul Kristoffer Dahle.
Arheologul Răzvan Mateescu de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca și arheologul Cătălin Cristescu de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva au vorbit despre ”Cetatea Sarmizegetusa Regia – prezentare generală prin prisma unicității monumentului și a considerentelor istorice care au stat la baza includerii acesteia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO”. Li s-a alăturat cu o scurtă intervenție coordonatorul echipei de cercetare din Munții Orăștiei, prof. univ. dr. Gelul Florea de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.
Managerul Institutului Național al Patrimoniului, arh. Ștefan Bâlici, a făcut o scurtă prezentare a Proiectului de restaurare a Cetății Sarmizegetusa Regia – documentația faza DALI, elaborată de institut în cursul anului trecut. Din partea Consiliului Județean Hunedoara, discuția a fost condusă de Marius Munteanu – managerul de proiect. La eveniment a fost prezent și inițiatorul acestui proiect, domnul Sorin Adrian Vasilescu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara în perioada 2016 – 2020.
În cadrul proiectului vor fi derulate următoarele activități: proiectare și execuție lucrări de restaurare, realizarea de structuri/ panouri modulare amplasate în zona sitului cu scopul promovării tradițiilor meșteșugărești, a obiceiurilor populare din județul Hunedoara și, implicit, din zona Sarmizegetusei, organizarea unei expoziții internaționale, digitizarea și promovarea proiectului.
Componenta principală a proiectului vizează restaurarea întregului zid al cetății și transformarea incintei militare într-un ”muzeu viu”, completată cu cercetări arheologice, taluzări și amenajări ale terenului, refacerea și îmbunătățirea infrastructurii de vizitare.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, prin îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, cultural-recreative.
Obiective specifice:
• CONSOLIDAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural;
• VALORIFICAREA CULTURALĂ și ECONOMICĂ A MONUMENTULUI ISTORIC CULTURAL UNESCO prin restaurarea Cetății Sarmizegetusa Regia, care să conducă la creșterea numărului de vizitatori cu 30%, într-un timp de 43 de luni;
• CONSOLIDAREA COLABORĂRII DINTRE UAT Județul Hunedoara și Partenerii de Proiect.
Cetatea Sarmizegetusa Regia este monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice, fiind inclus pe lista Patrimoniului Mondial – UNESCO din anul 1999. Sarmizegetusa Regia a fost capitala și cel mai important centru militar, religios și politic al Statului Dac, înainte și în timpul războaielor cu Imperiul Roman. Cetatea se află în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, prin Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice.
Capitala regatului dac va fi deschisă pentru cei care doresc să o viziteze, în fiecare zi, între orele 09.00 și 18.00, ultima intrare în sit se va face cu jumătate de oră înaintea închiderii. Programul va rămâne același până în 30 aprilie 2021.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share