08/12/2021

Sprijin pentru tinerii care nu sunt la scoală, nu lucrează și pentru Educație nonformală în sistem outdoor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul de proiecte destinate consilierii, formării, găsirii unui loc de muncă și finanțării noilor afaceri, a tinerilor care nu mai sunt în sistemul de învățământ și nici nu lucrează – NEETS (Not in Employment, Education or Training). În total, prin aceste proiecte urmează să fie sprijiniți peste 22.500 tineri.

Apelul de proiecte se deschide miercuri, 3 noiembrie și proiectele pot fi depuse până la 31 decembrie 2021.

„Mă bucur că demarăm această linie de finanțare prin care putem oferi șanse altor peste 22.500 de tineri să-și croiască un drum profesional, șansă pe care nu au avut-o până acum. Alți circa 60.000 vor beneficia de activități similare, prin cele peste 90 de contracte de finanțare pe care le-am semnat în septembrie. Toate aceste demersuri finanțate din Programul Capital Uman vor avea efecte pozitive în viața acestor tineri, iar schimbarea în bine este cel mai important rezultat”, a spus secretarul de stat MIPE Csilla Hegedüs.

Apelul are un buget total de 92 milioane euro, din care 2 milioane euro alocare dedicată teritoriului ITI Delta Dunării. Valoarea maximă a unui proiect: un  milion de euro și durata maximă de implementare: 18 luni.

Prin aceste proiecte tinerii vor putea beneficia de următoarele tipuri de sprijin:

 • cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare;
 • cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de întreprindere;
 • sprijin și orientare profesională pentru a-și găsi un loc de muncă;
 • subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere.

Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării companiei vor fi acoperite prin proiect). Finanțarea va fi de maxim 25.000 euro pentru o afacere creată de tineri NEETs. În total, se estimează că vor fi finanțate peste 800 de afaceri (minim 9 afaceri pe fiecare proiect realizat).

Cine poate solicita finanțare:

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale – persoane juridice de drept privat
 • Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial;
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;
 • Asociații de întreprinderi.

Regiuni unde se vor implementa proiectele: Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud Muntenia, Centru.

Cine vor fi tinerii care trebuie incluși în proiecte:  exclusiv tineri NEETS șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința într-una din regiunile de dezvoltare eligibile (Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud Muntenia, Centru), înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile). Pentru a fi eligibil în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;
 • Să fie înregistrat și profilat de SPO;
 • Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud Vest, Sud Est, Sud Muntenia , Centru). Grupul țintă minim pentru un proiect este format din 250 tineri neets.

Ghidul solicitantului poate fi găsit aici: https://mfe.gov.ro/calendar/viitor-pentru-tinerii-neets-i-2/

Informații suplimentare despre proiectele semnate în luna septembrie: https://mfe.gov.ro/sprijin-de-185-de-milioane-de-euro-pentru-tinerii-care-nu-lucreaza-si-nu-merg-la-scoala/

 Totodată inisterul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, alături de Ministerul Educației, lansează apelul de proiecte Educație nonformală în sistem outdoor.

Apelul, de tip competitiv, are o alocare de 15,04 milioane euro, din care 13,12 milioane pentru regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, iar 1,92 milioane pentru București-Ilfov. Valoarea eligibilă a unui proiect este de min.101.000 euro, max. 350.000  euro.

Scopul lansării acestui apel este creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar și dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactic, astfel încât să fie asigurate servicii educaționale de calitate, în armonie cu nevoile elevilor și promovării unei școli incluzive. Va finanța activități care se vor desfășura în afara sălii de clasă, în special în spațiile amenajate prin intermediul proiectuluiinclusiv în aer liber. Lista de activități propuse reprezintă exemple orientative, acestea putând fi planificate și nuanțate în cadrul proiectelor depuse, în funcție de nevoile și particularitățile fiecărei școli implicate. „Copiii noștri se pot dezvolta complet și armonios dacă au, pe lângă materiile de la clasă, posibilitatea să se exprime prin artă, muzică, sport, sau dacă primesc îndrumare în diferite cunoștințe de care au nevoie în viață. Salut modul în care Ministerul Educației și MIPE au gândit acest apel de proiecte ce vine cu un suflu de inovare și completează ceea ce se învață acum la școală”, a spus Secretarul de stat MIPE Csilla Hegedüs. Proiectul va asigura finanţare europeană pentru acțiuni activ-participative, interactive, centrate pe copil, programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă, activități educaționale pentru dezvoltarea și obținerea de competențe, cluburi și ateliere/cercuri pe domenii de interese care ajută la dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale, de autoexprimare, cu accent pe dezvoltarea limbajului. Sunt prevăzute, de asemenea, activități interdisciplinare pentru prevenirea și tratarea analfabetismului funcțional, activități pregătitoare pentru preșcolari și elevi care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, dar și activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin sport, artă, educație în aer liber și alte tipuri de activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea sau abilitățile de leadership. Nu lipsesc activitățile de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă sau cele care vizează creșterea stimei de sine ori educația interculturală.

Cine beneficiază de rezultatele finanțării:

Vor beneficia de rezultatele finanțării elevi din învăţământul preuniversitar obligatoriu (clasele 0-X), în special elevii din grupurile vulnerabile și elevii aparținând minorității roma, elevi din mediul rural și cei cu dezabilități, elevi din comunitățile dezavantajate socio-economic. Totodată, proiectul are în vedere și dezvoltarea competențelor personalului didactic și personalului de sprijin din învățământul preuniversitar obligatoriu.

Cine poate depune proiecte:

Pot depune proiecte inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București și organisme aflate în subordinea Ministerului Educației, instituții de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din rețeaua şcolară națională, agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea ME şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar, furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară şi servicii alternative, publici şi privaţi, instituţii de cult şi asociaţii religioase, ANP şi instituţii subordonate, instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale, APL cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar, ONG-uri. Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 27 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 27 decembrie 2021, ora 16.00. Mai multe detalii, aici:  https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-educatie-nonformala-in-sistem-outdoor/

Distribuie acest articol Oficial Media
Share