28/10/2020

AMR întîlniri de lucru la guvern și Camera Deputaților

Membrii Comitetului Director al AMR au avut zilele trecute  o întâlnire de lucru cu premierul  Ludovic Orban, întâlnire la care au mai participat și vicepremierul Raluca Turcan, ministrul finanţelor publice Florin Cîțu și ministrul muncii și protecției sociale Violeta Alexandru, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Eugen Cojoacă și președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Ioan-Sabin Sarmas.

Primarii de municipii au adus în discuție necesitatea adoptării mai multor acte normative care au ca scop îmbunătățirea activității desfășurate la nivel local în domenii precum:

 • Digitalizare (reglementarea accesului reciproc la bazele de date deținute de administrația publică centrală și de cea locală; programe pilot în domenii în care acum se utilizează cea mai mare cantitate de schimb de date; eliminarea, acolo unde este acceptata de către contribuabil, a corespondenței cu confirmare de primire și utilizarea mail-ului ca instrument de comunicare).
  • Finanțarea autorităților publice locale (stabilirea cotelor din impozitul pe venit, ce revin autorităților locale, prin actul normativ ce reglementează finanțele publice locale
  (Codul Finanțelor Publice Locale sau Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale), și nu anual, prin Legea bugetului de stat.)
  • Rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 și asigurarea sumelor necesare funcționării administrației publice locale. Repartizarea către UAT a sumelor reprezentând cotă de 3% pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole şi concerte din subordinea APL, colectate în perioada ianuarie-aprilie 2020.
  Transparentizarea încasărilor din IV la nivelul fiecărei UAT, prin publicarea acestor informații, cel puțin trimestrial, pe pagina de internet a MFP/ANAF;
  Majorarea plafoanelor de îndatorare a APL pentru anul 2020/2021.
  • Modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (pentru toate categoriile de personal angajat in administrația publică locală, autoritățile locale să aibă competența de a stabili salariile.)
  • Decontarea indemnizațiilor pentru șomaj tehnic, plătite de APL personalului care activează în domeniul culturii, conform OUG nr.30/2020, care nu face niciun fel de distincție între angajații din sistemul public si cel privat, ale căror contracte de muncă au fost suspendate în perioada stării de urgență/alertă.
  • Reglementarea responsabilităților legale ale proiectanților și a verificatorilor de proiecte în ceea ce privește încadrarea în indicatorii și reglementările urbanistice obligatorii.
  • Aplicarea Legii nr. 203/2018, privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
  • Completarea Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, astfel cum a fost modificată prin Instrucțiunea nr. 1/2019. Solicitarea privește modul de actualizare a prețului contractelor de achiziție publică de lucrări ca urmare a stabilirii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la suma de 3.000 lei/lună pentru domeniul construcţiilor, prin OUG nr. 114/2018.

Prim-ministrul a precizat că, la nivelul Guvernului, se are în vedere fluidizarea procedurilor aflate în atribuțiile administrației centrale, necesare pentru derularea proiectelor de investiții care vor fi implementate la nivel local. Este vorba despre scurtarea termenelor pentru obținerea unor avize, pentru finalizarea proceselor de licitație și pentru decontarea plății lucrărilor efectuate în cadrul proiectelor derulate de primării, dar și de creșterea accesului administrației locale la informațiile publice.

Menținem cadrul de dialog și îmi doresc o relație mai flexibilă între administrația centrală și cea locală pentru că, indiferent de culoarea politică, primează să găsim soluții la problemele cetățenilor”, a afirmat  premierul Ludovic Orban.

După întâlnirea de la Palatul Victoria, reprezentanții Asociației Municipiilor au avut o întâlnire la Palatul Parlamentului cu Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și cu   Simonis Alfred – Robert, liderul grupului politic PSD,  Roman Florin-Claudiu, liderul grupului politic PNL, Dan Barna, vicelider al grupului politic USR,. Victor Ponta, liderul grupului politic Pro Europa,  Attila Korodi, deputat UDMR,  Movilă Petru, vicelider al grupului politic Partidul Mişcarea Populară.

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute atât subiectele discutate în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Guvernului, cât și alte propuneri legislative precum:

 • Codul administrativ – (clarificarea definiției „majorității calificate”; clarificări privind funcționarea ADI; reglementarea reprezentării autorităților deliberative (prin consilier juridic, angajat în aparatul de specialitate al primarului) și a funcționării acesteia; reglementari ale funcției de secretar-general al UAT; modificări la reglementarea Contractului de închiriere a unui bun proprietate publică)
  • Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.)
  • Modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – (ridicarea și blocarea vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice, nu numai ridicarea celor staționate pe carosabil; reglementarea competenței poliției locale în ridicarea si blocarea vehiculelor staționate neregulamentar)
  • Modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – (reglementarea posibilității ca operatorii economici să fie excluși din listele oficiale ca urmare neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obligațiilor contractuale asumate față de autoritățile contractante.

„Noi am încercat să comunicăm cu toate partidele parlamentare și mă bucur că suntem aici în Parlament, într-un cadru extins ,pentru că sunt multe aspecte legislative care necesita o mai bună reglementare.
Un aspect foarte important pentru noi este stabilirea cotelor impozitului pe venit prin Codul Finanțelor Publice Locale sau Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, și nu anual, întrucât în ultimii 4 ani a existat instabilitate în ceea ce privește finantarea multianuală Un alt aspect foarte aspect important pentru administrația publică locală este digitalizarea, aveam foarte multe costuri din cauza neimplementării soluțiilor informatice
”, a  declarat  Robert Negoiță, președintele Asociației Municipiilor din România.

Propunerile prezentate de Asociația Municipiilor din România au fost susținute de toți liderii grupurilor politice din Camera Deputaților, care au menționat importanța dialogului și colaborării pentru îmbunătățirea activității de la nivel local și a serviciilor publice locale.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share