18/09/2021

AOR cere guvernului un dialog constructiv și eficient

Referitor la Proiectul de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – aflat pe masa Guvernului Asociația Orașelor din România (A.O.R.), reprezentantă a 216 orașe mici și mijlocii, își exprimă dorința și deschiderea către dialog cu administrația centrală, exprimîndu-şi hotărârea fermă de a nu se abate de la prevederile legale stabilite la art. 4, alin. (6) din Carta Europeană a Autonomiei Locale, pe care România a ratificat-o în anul 1997, preluate de legislaţia naţională în cuprinsul de art. 86, alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

“(2) Autorităţile administraţiei publice centrale iniţiatoare ale unui proiect de act normativ au obligaţia să consulte structurile asociative prevăzute la alin. (1), cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de supunerea spre adoptare/aprobare a oricărui proiect de act normativ care priveşte în mod direct administraţia publică locală şi/sau care are impact asupra colectivităţilor locale. În cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent, termenul poate fi redus la 10 zile lucrătoare.

(3) Punctele de vedere ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la proiectele de acte normative asupra cărora au fost consultate se motivează în concordanţă cu prevederile legale şi se pot transmite, prin grija preşedinţilor acestora, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, la autoritatea administraţiei publice centrale iniţiatoare a proiectului de act normativ, respectiv în 7 zile lucrătoare, în cazul proiectelor de acte normative care au caracter urgent.”

Consultarea structurilor asociative, recunoscute prin codul administrativ (Asociaţia Comunelor din România; Asociaţia Oraşelor din România; Asociaţia Municipiilor din România Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România), este o obligaţie pentru autorităţile administraţiei publice centrale iniţiatoare ale unor proiecte de acte normative, menită să realizeze un dialog productiv între doi parteneri egali (administrația centrală-administrația locală) şi nicidecum să menţină un act formal, menit să mimeze respectarea legii, în litera și spiritul ei.  A.O.R.este hotărâtă să fie în continuare partener activ în realizarea de proiecte de acte normative, în beneficiul colectivităților locale, știut fiind faptul că dispunem de o expertiză care trebuie să fie luată în seamă și pe care o vom folosi pentru a răspunde pozitiv ori de cate ori vom fi solicitați, dar nu mai poate accepta sub nicio formă, practica continuată a guvernelor de a elimina A.O.R. şi celelalte structuri asociative ale unităţilor administrativ teritoriale de la masa dialogului. Timpul de o zi – de la comunicare a “Proiectului de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene” către Asociația Orașelor din România – este unul care face împosibilă consultarea membrilor asociaţiei, analizarea măsurilor propuse şi evaluarea consecinţelor acestora, care prin acte succesive menţine prorogarea unor termene şi plafonarea de venituri la nivelul anului 2018. Prin urmare, nu putem decât să cerem Guvernului să respecte prevederile art 86, alin. (2) şi (3) din  Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cât şi a celor din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică, garantându-i colaborarea noastră promptă şi onestă.” se arată în comunicatul de presă.

Noul Președinte al Asociației Orașelor din România este dl Adrian Ovidiu TEBAN, primar al orașului Cugir (județul Alba), care, alături de dl Daniel Gheorghe Nicolaș, primar al orașului Odobești (județul Vrancea), în calitate de prim-vicepreședinte, și dl Jozsef Mik, primar al orașului Borsec, secretar general, vor asigura conducerea organizației în perioada 2020-2024.


Noua conducere își propune întărirea capacității Asociației de a fi un partener activ al administrației centrale în pregătirea proiectelor din Fondul de Coeziune şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care să ducă la o creştere reală a calităţii vieţii din oraşele mici şi mijlocii.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share