Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de DRP

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) desfășoară proiectul cu finanțare europeană și proprie Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de DRP“. Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea la nivelul Departamentului a unui set de instrumente de planificare strategică prin fundamentarea unei noi Strategii pentru românii de pretutindeni. Scopul demersului este de a identifica soluții specifice, ca răspuns la situațiile particulare existente în fiecare comunitate românească din diaspora și comunitățile istorice.

Pentru a aduce în atenție abordarea propusă și rezultatele obținute până în acest moment, DRP a organizat conferința intermediară a proiectului, în data de 23 noiembrie 2022. La eveniment a participat un număr mare de reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului asociativ, continuând astfel seria de dialoguri pe tema documentelor strategice în sprijinul românilor de pretutindeni, pentru stabilirea structurii și elementelor fundamentale din Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni 2023 – 2026 și din Planul de Prioritizare a intervențiilor destinate acestora. Evenimentul, organizat în format hibrid (participare fizică și online), se încadrează în seria acțiunilor destinate informării și consultării publicului pe care instituția le organizează periodic. Secretarul de Stat pentru românii de pretutindeni, Gheorghe Cârciu, a mulțumit tuturor pentru implicarea și solidaritatea de care dau dovadă și a semnalat necesitatea unei permanente colaborări între instituţiile statului, în sprijinirea românilor de pretutindeni. Totodată, și-a exprimat convingerea că aceste demersuri vor avea un impact benefic asupra comunităților românești din afara granițelor țării, care depun eforturi constante pentru păstrarea identității lingvistice, culturale, etnice și religioase a românilor de pretutindeni. În această etapă de lucru, au fost incluse observațiilor relevante de pe parcursul primei consultări, care vor fi completate cu alte informații de detaliu provenite dintr-un studiu sociologic contractat prin proiect, precum și cu alte sugestii primite de la partenerii instituționali, reprezentanții mediului asociativ românesc ori din partea românilor de pretutindeni. Strategia naţională pentru românii de pretutindeni este documentul de politici publice în care se regăsesc obiectivele, direcţiile de acţiune şi măsurile prevăzute pentru perioada 2023 – 2026, adaptate la nevoile curente ale comunităţilor istorice şi ale diasporei de mobilitate, în vederea păstrării, afirmării şi promovării identităţii româneşti. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni desfășoară proiectul „Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de DRP” (MySMIS 130070/ SIPOCA 730), finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, cu o valoare a finanțării de aproximativ 4,51 milioane lei, din care aproximativ 3,79 milioane lei reprezintă finanțare UE.

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share