Camera de Comerț Dâmbovița: Cine poate accesa programul FEMEIA ANTREPRENOR 2022

Camera de Comerț Dâmbovița a organizat astăzi, 18 august 2022, Seminarul de Informare privind Programul Femeia Antreprenor 2022, acesta a fost precedat de o conferință de presă cu același subiect.

Pentru acest apel, vor fi finanțate aproximativ 800 de proiecte. 

În cadrul Seminarului s-au punctat următoarele:

 • Cine poate accesa programul FEMEIA ANTREPRENOR 2022;
 • Grila de punctaj a programului;
 • Cheltuieli eligibile;
 • Condițiile de eligibilitate;
 • Obligații contractuale;
 • 10 POSIBILE IDEI DE AFACERI CE POT FI SUSȚINUTE PRIN PROGRAMUL FEMEIA ANTREPRENOR 2022

În cadrul conferinței de presă, managerul Camerei de Comerț Dâmbovița, doamna Ștefania Stroica, a punctat câteva dintre elementele principale ale programului Femeia Antreprenor 2022.

Oficial Media - Camera de Comerț Dâmbovița: Cine poate accesa programul FEMEIA ANTREPRENOR 2022
Oficial Media – Camera de Comerț Dâmbovița: Cine poate accesa programul FEMEIA ANTREPRENOR 2022
 • Salutăm lansarea acestui mult așteptat program, între 18 august și 30 septembrie se pot face înscrieri.
 • Este o măsură personalizată, asigură accesul la finanțare pentru femeia antreprenor;
 • În România există clar un deficit între bărbatul și femeia antreprenor, acest program încercând să reducă acest lucru;
 • 36,84% dintre antreprenori sunt femei, prin urmare încurajăm doamnele să se înscrie în acest proiect.
 • Beneficiarii acestui program sunt: microîntreprinderile, IMM-urile în care cel puțin unul dintre asociați să fie femeie și sa dețină 50% din părțile sociale;
 • Firma aplicantă nu mai trebuie să aibă o limită în care să fie înființată;
 • Nu se va mai puncta debutul in afaceri;
 • Înscrierea se face 100% electronic pe platforma granturi.imm.gov.ro;
 • Putem ajuta femeile antreprenor cu depunerea proiectului;
 • Solicitarea finanțării se va face pe un singur cod CAEN;
 • Cel puțin unul dintre asociați face dovada pregătirii în urma unui curs de dezvoltare antreprenorială și a unui curs de competențe digitale;
 • Aceste cursuri trebuie să fie acreditate ANC;
 • Nu se va mai puncta existența unui brevet de invenție, în schimb, se punctează dreptul de proprietate industrială;
 • Investiția în echipamente, data și ora înscrierii în program vor fi elemente de departajare la înscriere.

Mai multe detalii în video:

Valoare finantare nerambursabila: 200.000 lei/beneficiar prin crearea a minim 2 locuri de munca cu norma intreaga, respectiv 100.000 lei/beneficiar, prin crearea a minim un loc de munca, cu norma intreaga mentinute/mentinut timp de doi ani de la momentul virarii AFN.

Perioada de implementare: maxim 12 luni, de la data semnarii acordului de sprijin financiar nerambursabil.

Perioada de monitorizare: 3 ani de la data semnarii acordului de sprijin financiar nerambursabil.

Criterii de eligibilitate:

 • Nu pot beneficia: operatorii economici in situatia in care actionarii sau asociatii au avut calitatea de asociat sau actionar in alta intreprindere beneficiara de: Start-up Nation (editiile anterioare, plus 2022), Granturi pentru capital de lucru si Horeca;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat;
 • Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive;
 • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;
 • persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate. .

Evenimentul face parte dintr-un amplu proiect de informare derulat de către Camera de Comerț Dâmbovița, atât pentru mediul de afaceri din județ, cât și pentru noii antreprenori, de data aceasta noi doamne antreprenor ce doresc sprijin în demararea afacerii lor.

Dacă aveți întrebări legate de înscrierea în Program, de accesarea platformei granturi.imm.gov.ro, de procedura de depunere, puteți contacta Camera de Comerț Dâmbovița prin Alexandra Ioana Pîrlea, Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene, Serviciul Proiecte, Relații Interne și Internaționale.

📱Tel: 0751.153.703
📧 E-mail: alexandra.pirlea@cciadb.ro

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share