13/06/2021

Educație pentru Sănătate pentru elevii din Petroșani

Proiectul „Educație pentru Sănătate” se desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Petroșani,  Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate Publică Hunedoara.

Societatea contemporană este într-o continuă schimbare, dar valorile ei fundamentale, dintre care putem aminti de respectarea drepturilor omului, de demnitatea umană și de toleranța față de semeni, de prețuirea culturii naționale și universale, de dragostea de frumos și de bine, dar și de dragostea față de aproapele tău, responsabilizarea socială, stima de sine, cinstea, hărnicia, generozitatea și devotamentul față de familie și comunitate a fiecăruia, față de țară și omenire în general, merită a fi prețuite, afirmate și prezervate. Școala și-a asumat rolul de formare a personalității umane capabile să se integreze în societate, omul ajungând să reacționeze adecvat ulterior la toate schimbările ce se produc în bunul mers al timpului. Tocmai de aceea nu de puține ori,  școala a apelat și la Crucea Roșie pentru educația în sănătate a tinerilor aceasta având logistica necesară astfel de evenimente. Accidentele, rănile și bolile pot apărea pe neașteptate printre elevi, iar ajutorul imediat depinde adesea de membri familiei, de colegi și cadre didactice și nu în ultimul rând de persoanele cu care acești tineri vin în contact pe stradă, sau în locurile publice unde ei petrec timpul liber. Având cunoștințe despre modul de acordare a primului-ajutor, oricine poate fi de folos în asemenea situații, iar dacă vorbim de tinerii noștri putm  spune că , dacă au pregătire și informații în acest sens, pot salva oricând o viață.

”Ținând cont de toate aceste considerente de viață, Crucea Roșie Petroșani își propune și își dorește să ajute în continuare comunitatea din care provine, astfel că în acest sens vrem să punem bazele unui parteneriat cu școlile din Petroșani. Acest fapt va conduce, implicit, la asigurarea unei instruiri eficiente, periodice a elevilor, privind măsurile sanitare în contextul pandemic, regulile de igienă personală, dar și dezvoltarea cunoștințelor acestor tineri în domeniul acordării primului-ajutor de bază și conștientizarea lor cu privire la necesitatea și importanța dobândirii acestor cunoștințe de care vorbim”, a declarat Cristina Sîrbu,directorul subfilialei Petroșani.

”Sunt  trei mari activități pe care tinerii le vor avea, în mediul online  În primul rând vorbim de activități de bază cuprinse în proiect, anume: reguli de instruire periodică în pandemie, reguli de igienă, calendarul sănătății; toate acestea atât pentru ciclul primar, cât și pentru ciclul gimnazial. În al doilea rând vorbim de activități legate de acordarea primul-ajutor, pe care noi le-am împachetat în subcapitolul intitulat Primul ajutor contează!. Aici discutăm de regulile de bază în acordarea primului ajutor și tehnicile practice în acordarea primului  ajutor, pe care le vor învăța doar elevii din ciclul gimnazial. În fine, o a treia mare activitate va viza activități legate de Micii sanitari, la care vor participa doar elevi din ciclul primar, acțiuni ce includ: asimilarea de către acești tineri a regulilor de igienă personală şi colectivă, învățarea și aprofundarea de metode practice în acordarea primului-ajutor de bază” a conchis directorul C.R. Petroșani.

Echipa din cadrul subfilialei de Cruce Roșie Petroșani care va desfășura activitățile online în cadrul acestui proiect mai mult decât interesant și instructiv pentru elevii petroșeneni: Cristina Sîrbu – președinte, Felicia Vitan – secretar; Ana Tucan – lider tineret; Liliana Mutulete – membru voluntar, Mihaela Mikloș – membru voluntar, Laura Haiduc – membru voluntar, Paula Pricop –  membru voluntar și Bogdan Clenciu – membru voluntar.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share