Instrumente manageriale esențiale pentru antreprenori

Managementul unei afaceri este unul dintre principalele elemente care ajută la creșterea unei companii pe piață. Cu ajutorul unui management eficient munca este distribuită echitabil, oamenii sunt valorizați pe măsura performanțelor iar proiectele sunt finalizate cu succes. Un manager are rolul de a angrena în jurul său echipe coezive, care să poată colabora eficient și totodată, are un rol esențial în planificarea și organizarea task-urilor. Un manager comunică de cu leaderul de organizație pentru a putea implementa cu succes direcțiile propuse la nivelul strategiei de marketing adoptate. Pentru că activitățile ce țin de management au atras atenția specialiștilor din domeniu, aceștia au vizualizat treptat mai multe tipuri de instrumente utilizate pentru a putea eficientiza munca. Vom prezenta câteva dintre cele mai cunoscute pentru a oferi un scurt ghid pentru cei pasionați de domeniu.

Instrumente manageriale

Acțiunile și obiectivele unei firme, prioritare la nivel intern și extern

În procesul de realizare al unui plan de afaceri o etapă esențială este și structurarea unor segmente de piata, prin care se dorește nișarea clienților în funcție de produsele sau serviciile vândute. Se au în vedere factori psihologici, elemente de comunicare și implicit, experimentarea impactului prin campanii. Pentru ca un proiect să poată prinde contur la fiecare nivel departamental este important ca un manager să eficientizeze toată distribuirea sarcinilor. Acest aspect se poate realiza prin proiectarea obiectivele smart care sunt existente în strategie. Pentru elementele sau sarcinile care necesită creativitate, unul dintre instrumentele care sunt bine aplicate la nivel de management este feedback la 360º, un mod util de descoperire a abilităților deținute de angajați și utilizare a acestora în cadrul proiectelor. Această metodă este facilă în cadrul echipelor de lucru sau chiar în interacțiunile periodice dintre clasele ierarhice dintr-o companie.

Un instrument eficient pentru proiectarea și organizarea proiectelor

Managementul activității reprezintă un proces continuu, în funcție de specificul companiei și modul în care aceasta se raportează la piață. Unul dintre cele mai eficiente instrumente în materie de planificare și urmărire a evoluției task-urilor este diagrama gantt. Aceasta ia forma unui grafic prin care pot fi reprezentate activitățile proiectate respectiv, timpul de realizare al acestora sau perioada. Atât pentru angajați cât și pentru manager este foarte util să știe cum să se raporteze la munca întreprinsă.

În afară de instrumentele precizate mai există alte multe asemenea care converg înspre eficientizarea muncii prin intermediul controlului managerial. Este foarte important ca într-o companie să existe un climat organizațional care să reflecte dinamism și armonie. Modul în care acesta este construit și menținut depinde în bună măsură de relaționarea manager-leader. Cei doi pot fi unul și aceeași persoană în funcție de context. Dacă managerul reprezintă partea de planificare și tehnică a muncii, leaderul este cel care motivează angajații, îi determină să îi urmărească obiectivele pe termen scurt, mediu și lung. Foarte multe studii analizează culturile organizaționale din diverse companii. Ele au rolul de a evidenția eficiența la anumite niveluri piramidale. Aplicarea unor instrumente specifice de urmărire a procesului, motivația angajaților și informarea în timp util a acestora conduc înspre o companie cu succes pe piață. 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share