Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

La Iași s-a lansat Politica de coeziune 2021-2027

Comisarul european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș și ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, au participat astăzi alături de alți oficiali români și europeni, precum și de reprezentanți ai autorităților locale din Iași – președintele Consiliului Județean Costel Alexe și primarul municipiului Iași, Mihai Chirică, la evenimentul de lansare a Politicii de Coeziune 2021 – 2027 care a avut loc la Palatul Culturii din Iași.
”În urmă cu doar câteva luni, semnam la Alba Iulia un Mare Document Strategic al României, Acordul de Parteneriat, pe care l-am lăsat Cetății Alba Iulia ca martor peste timp. Martor că și urmașii celor care s-au jertfit în slujba unui țel mai presus de ei, nevoia românilor de a fi împreună, au continuat cu îndârjire procesul de consolidare a României Moderne și Europene. Într-un loc la fel de important pentru istoria noastră, la Iași, în inima Moldovei, unde vuietul inimilor celor care au dorit să croiască România  o altă soartă nu se opresc niciodată, am lansat oficial Politica de Coeziune 2021-2027. Cele 𝟒𝟔 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨 pentru  investiții  strategice în spitale mai sigure, rețele de transport, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare și sprijin pentru mediul de afaceri sunt o certitudine. Am conturat 16 Programe, 8 naționale și 8 regionale, în baza analizei decalajelor și a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și nevoilor. Mulțumesc reprezentanților Comisiei Europene pentru sprijinul constant acordat României și pentru încrederea pe care au arătat-o, mereu, în potențialul de dezvoltare al țării noastre. De asemenea, mulțumesc tuturor colegilor mei din  MIPE pentru efortul uriaș, care va fi piatră de temelie pentru ROMÂNIA VIITORULUI”  a spus celor prezenți  ministrul Marcel Boloș.
”Programele de coeziune reprezintă o investiție comună, prin care Comisia Europeană și România angajează 45 de miliarde de euro pentru viitorul României. Este o sumă importantă, dar mai mult decât doar o sumă de bani, pentru că aceste investiții se regăsesc în schimbările din viața noastră. Aceasta este a treia rundă de programe de coeziune în România, fiecare dintre acestea fiind marcată de creștere economică, de progrese substanțiale și de creșterea nivelului de trai. În noua perioadă de programare, atât cele 8 programe naționale, cât și cele 8 programe regionale trebuie să contribuie la creșterea rezilienței și la o dezvoltare mai echilibrată a tuturor regiunilor din România. Ele reflectă voința noastră comună de a crea o Românie mai rezilientă care include și protejează toți cetățenii, iar acest lucru începe cu programele regionale ale căror investiții vor asigura faptul că dezvoltarea trece dincolo de București și că nicio regiune nu rămâne în urmă”, a transmis  și comisarul european Elisa Ferreira. Comisarul european Nicolas Schmit a subliniat importanța investițiilor în măsuri de creștere a ocupării și de reducere a sărăciei, prin programele aferente perioadei 2021 – 2027: ”Din momentul aderării la Uniunea Europeană, politica de coeziune a fost un instrument definitoriu pentru România și a adus schimbări reale în viața cetățenilor, abordând probleme sociale presante. Cu 10 ani în urmă, aproape 45% din populația României era în risc de sărăcie și excluziune socială, iar astăzi acest procent este cu 10 puncte mai mic. Între 2021 și 2027, politica de coeziune investește peste 30 de miliarde de euro în România, pe lângă cele 27 de miliarde prevăzute în PNRR. Împreună, am creat programe care abordează cele mai presante provocări ale României și sunt convins că impactul va fi unul important. Se vor crea noi locuri de muncă, se va îmbunătăți sistemul de educație și incluziunea socială, precum și serviciile publice de ocupare”, a conchis  Nicolas Schmit.

Politica de coeziune 2021 – 2027 include următoarele programele naționale:

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 cu o alocare de 2,2 miliarde de euro va oferi finanțare pentru dezvoltarea de soluții tehnologice avansate pentru digitalizarea marilor servicii publice, cu impact direct asupra a aproximativ 3 milioane de români, dar și pentru transferul rezultatelor cercetării în piață. Prin acest program, 811 milioane euro sunt alocate digitalizării administrației publice și 1,3 miliarde euro cercetării și inovării.

Programul Tranziție Justă dispune de un buget de 2,53 miliarde de euro pentru crearea de locuri de muncă și modernizare în șase județe din România (Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș).

Programul Incluziune și Demnitate Socială beneficiază de un buget total de 4,15 miliarde de euro din care cea mai mare alocare revine sprijinului acordat preșcolarilor și elevilor, mamelor cu nou născuți și asigurării alimentelor de baza/mese calde pentru persoanele din grupurile defavorizate (980 milioane euro), peste 800 de milioane de euro pentru centre comunitare integrate și dezvoltarea serviciilor sociale în mediul rural.

Programul Educație și Ocupare dispune de un buget total de 4,34 miliarde de euro, din care peste un miliard este destinat valorificării potențialului tinerilor pe piața muncii. Peste un milion de români vor beneficia de măsurile finanțate prin acest program pentru a beneficia de educație, formare profesională și acces pe piața muncii.

Cea mai mare alocare din Programul Sănătate 2021 – 2027, cu un buget total de 5,88 miliarde euro, este destinată infrastructurii spitalicești (2,8 miliarde de euro) și va finanța cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, lucrări pentru 7 spitale județene și 20 de spitale publice mici, municipale și orășenești. De asemenea, Programul Sănătate va finanța servicii de prevenție finanțate pentru aproximativ 800.000 de persoane.

Prin Programului Transport, care beneficiază de o alocare totală de 9,62 miliarde de euro,4,46 miliarde euro sunt destinați construcției de autostrăzi și drumuri expres. La finalul perioadei, prin acest program se vor realiza 632 km drumuri noi sau reabilitate și 488 km căi ferate noi sau reabilitate.

Programul Dezvoltare Durabilă va susține investiții în infrastructura de apă și apă uzată, protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Bugetul total al programului este de 5,25 miliarde de euro.

Programul Asistență Tehnică are rolul de a asigura sprijin pentru implementarea eficientă și eficace a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune, în România. Programul este dezvoltat ținând cont de arhitectura sistemului de coordonare, gestionare şi control al fondurilor din perioada de programare 2021-2027 și beneficiază de un buget total de 959,43 mil. euro.

Pentru perioada 2021 – 2027, România beneficiază de opt  programe dedicate regiunilor de dezvoltare ale României:

  • Programul Regional Vest – 1.17 miliarde de euro;
  • Programul Regional Centru – 1.38 miliarde de euro;
  • Programul Regional Sud – Muntenia 1.20 miliarde de euro;
  • Programul Regional București – Ilfov – 1.46 miliarde de euro;
  • Programul Regional Sud – Est 1.48 miliarde de euro;
  • Programul Regional Nord – Vest 1.43 miliarde de euro;
  • Programul Regional Nord – Est 1.75 miliarde de euro;
  • Programul Regional SV Oltenia – 1.20 miliarde de euro;

Pentru descentralizarea și simplificarea accesării fondurilor, conform unui act normativ adoptat anul trecut,  Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) vor exercita atribuții care derivă din îndeplinirea calității de autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării regionale precum și în domeniul prevenirii, constatării și sancționării neregulilor.

Cele 16 programe aferente 2021-2027, 8 naționale și 8 regionale, sunt disponibile AICI.

Calendarul apelurilor din fonduri europene pentru anul 2023 poate fi consultat aici: https://bit.ly/3Z9sqtG

A fost lansată  și cartea Politicii de Coeziune realizată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

MIPE pune la dispoziția tuturor celor interesați Cartea Politicii de Coeziune, ce prezintă o imagine de ansamblu asupra contribuției acestei politici la dezvoltarea economică, socială și teritorială a României și asupra investițiilor pe care le vor susține finanțările europene disponibile în perioada 2021-2027. Este evidențiază contribuția programelor operaționale 2014-2020 la dezvoltarea fiecăruia dintre sectoarele cercetare, dezvoltare și inovare, digitalizare, mediul de afaceri, energie și schimbări climatice, mediu și riscuri, transport, educație, ocuparea forței de muncă, sănătate, incluziune socială, patrimoniu cultural și turism, iar apoi prezintă Programele Operaționale aferente perioadei de programare 2014-2020 și rezultatele obținute prin proiectele contractate, ilustrate prin exemple de succes. Pentru perioada 2021 – 2027 sunt prezentate într-o abordare unitară prioritățile de investiții, alocarea financiară, beneficiarii eligibili sau grupul țintă și rezultatele prevăzute pentru fiecare Program Național și Regional. Textul integral al Cărții Politicii de coeziune poate fi consultat aici: https://bit.ly/3GcemIK.

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă s-a întâlnit și el  la Palatul Victoria, cu Elisa Ferreira, comisar european pentru coeziune și reforme și Nicolas Schmit, comisar european pentru locuri de muncă și drepturi sociale. În cadrul întrevederii, la care a participat și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș,  a fost prezentat impactul pozitiv al fondurilor europene pentru dezvoltarea României și recuperarea decalajelor dintre regiuni.

Premierul României le-a mulțumit comisarilor europeni pentru sprijinul acordat în configurarea programelor aferente Politicii de Coeziune, din perioada de programare 2021-2027,  a căror valoare totală depășește 46 de miliarde de euro.

“Pentru cetățenii români, finanțările asigurate prin Politica de Coeziune sunt esențiale și rămân prioritare în domenii precum sănătate, educație,  transport, locuri de muncă, creștere economică inteligentă și recuperarea decalajelor de inovare, conectivitate, dezvoltare durabilă și tranziție verde, dezvoltare regională, reducerea riscurilor pentru cei expuși la sărăcie sau excluziune socială, tranziție către neutralitate climatică. Alături de fondurile asigurate prin PNRR și banii europeni din perioada de programare 2014-2020, din care țara noastră mai are încă de cheltuit sume importante, toate aceste resurse reprezintă pentru Guvern garanția că reformele așteptate de oameni și creșterea calității vieții lor au finanțarea asigurată. Cea mai bună dovadă a importanței fondurilor europene am avut-o anul trecut, când, în ciuda multiplelor provocări economice cu care ne-am confruntat, cele 11 miliarde de euro atrase din aceste fonduri au generat creștere economică și derularea de proiecte de dezvoltare. La nivelul Executivului, alături de Comisia Europeană, vom continua cooperarea pentru a ne asigura că folosim în interes public fiecare euro alocat țării noastre. Politica de Coeziune este cel mai valoros instrument în beneficiul cetățenilor noștri și trebuie să îi consolidăm perspectivele, fără a permite diluarea viziunii acesteia, așa cum o regăsim în Tratatul Uniunii Europene”, a conchis  premierul Nicolae-Ionel Ciucă.

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share