01/08/2021

Orașul Deta va avea un sistem de iluminat public modernizat, în urma unui proiect realizat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

? Astăzi a fost semnat contractul „Reabilitare și modernizare sistem iluminat public în orasul Deta prin înlocuirea de corpuri de iluminat existente și modernizarea punctelor de aprindere existente”, având ca beneficiar Primăria orașului Deta.
? Proiectul în valoare de 3,37 milioane de lei, dintre care, 3,30 milioane, bani nerambursabili, prevede:
☑️ extinderea rețelei de iluminat din oraș cu 21 de stâlpi noi;
☑️ montarea a peste 700 de lămpi led;
☑️ montarea a doi stâlpi fotovoltaici la trecere de pietoni;
☑️ montarea a 7 noi puncte de aprindere;
☑️ implementarea sistemului de telegestiune.
? Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în orașul Deta, prin creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public local.
⏳ Durata de implementare este de 9 luni
➡️ Proiectul va fi implementat prin Axa prioritară 3- „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”.
#regiopor #regiuneavest #deta #timis #proiecteeuropene

Distribuie acest articol Oficial Media
Share