06/05/2021

Patronatul Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Dâmbovița

În conformitate cu prevederile Legii 62/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în luna martie 2021, s-a constituit Patronatului Intreprinderilor Mici și Mijlocii Dâmbovița.

În urma alegerilor, domnul Pușcaru Cristian Valeriu Bogdan, a fost ales în funcția de Președinte al Patronatului Intreprinderilor Mici și Mijlocii Dâmbovița.

Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Dâmbovița (PIMM Dâmbovița), este o organizație patronală, autonomă, fără caracter politic, înființată ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită în scopul apărării și promovării drepturilor și intereselor comune ale membrilor săi.

În data de 25 martie 2021, PIMM Dâmbovița s-a afiliat Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), ca structură teritorială, singura confederație patronală reprezentativă la nivel național pentru IMM-uri.

Obiectivele Patronatului Intreprinderilor Mici și Mijlocii Dâmbovița, este acela de a reprezenta, sustine și apăra interesele membrilor săi în relațiile cu autoritătile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul și scopul lor de activitate.

De asemenea:
Promovează și apără interesele IMM-urilor care își desfășoară activitatea la nivelul județului, în raporturile acestora cu autoritățile publice, centrale și locale.
Promovează imaginea și acțiunile Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, la nivelul județului Dâmbovița și contribuie la realizarea obiectivelor acestuia.
Realizează cadrul legislativ stimulativ pentru dezvoltarea sectorului de intreprinderi private, cu precădere a celor mici și mijlocii;
Îmbunătățește accesul intreprinderilor mici și mijlocii la diverse surse de finanțare;
Dezvoltă sistemul informațional și de consultare a mediului de afaceri;
Stimulează antreprenoriatul prin realizarea unei culturi antreprenoriale și a unei imagini pozitive a întreprinzătorului;
Dezvoltă servicii de consultanță, training, mentoring și coaching pentru IMM-uri;
Stimulează activități de export și îmbunătățește accesul IMM-urilor la informații de piață.

IMMpreună suntem IMM!

Președinte,
Pușcaru Cristian Valeriu Bogdan

 

Comunicat de presă

Distribuie acest articol Oficial Media
Share