27/11/2021

Program postuniversitar lansat în premieră la UVT: Profesorul XXI/21 – Un model de învățare pe tot parcursul vieții. Dezvoltarea de competențe digitale, antreprenoriale și de expresie culturală în domeniul științelor umaniste.

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara anunță lansarea programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Profesorul XXI/21  – Un model de învățare pe tot parcursul vieții. Dezvoltarea de competențe digitale, antreprenoriale și de expresie culturală în domeniul științelor umaniste.

Programul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, profesioniștilor și specialiștilor din domeniul științelor umaniste, absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă (aparținând domeniului de studii universitare de licență limbă și literatură/limbi moderne aplicate), persoanelor  care urmează în prezent sau au absolvit „Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică”– Nivel I.

Durata programului este de  9 săptămâni de formare + 1 săptămână de evaluare finală (6 săpt. activități curs/seminar 15 ore/săpt. + 3 săpt. activități de laborator/ practică/mentorare 18 ore/săpt.).

Participarea la acest program oferă numeroase beneficii, printre acestea regăsindu-se dezvoltarea de competențe complementare specializării în domeniul Limbă și literatură/Limbi moderne aplicate în acord cu nevoile/cerințele actuale (competențe digitale, antreprenoriale, de expresie și identitate culturală), precum și obținerea unor rezultate imediate (propuneri de proiecte educaționale).

Noul program este accesibil, desfășurat în regim online, fiind acreditat (înscris în Registrul Național al Programelor Postuniversitare cu nr. 282),  cu un total de 14 credite ECTS (echivalate la nivel preuniversitar de către Casa corpului didactic, în conformitate cu Ordinul nr. 5967 din 6.11.2020, cu un număr de credite între 30 și 60).

Cu certitudine, acest program reprezintă o  investiție în formarea pe tot parcursul vieții și o oportunitate de a face schimb de bune practici cu colegi de specialitate sau din domenii conexe.

 

Perioada de înscriere: 15.03.2021-30.03.2021

Calendar desfășurare cursuri: aprilie-iunie 2021

Număr maxim de participanți: 25

Limba de predare: română

Link detalii și înscriere program:

https://admitere.uvt.ro/program/profesorul-xxi-un-model-de-invatare-pe-tot-parcursul-vietii-dezvoltarea-de-competente-digitale-antreprenoriale-si-de-expresie-culturala-in-domeniul-stiintelor-umaniste-2/

Responsabil program: conf. univ. dr. habil. Codruța Goșa (codruta.gosa@e-uvt.ro)

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, adresează public o invitație de participare la acest nou program: UVT este o universitate europeană care are acum un semnificativ profil digital, implementat în aproape toate categoriile de programe de studii. Îi invităm pe dascălii din preuniversitar, absolvenți de științe umaniste, să se înscrie în acest nou program, propus în premieră de UVT, un modul de studii postuniversitare dedicat dezvoltării de competențe digitale, antreprenoriale și de expresie culturală în domeniul științelor umaniste, atât de importante în noul context al transformării digitale a educației”.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share