08/03/2021

RAPORT DE ACTIVITATE AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ TIMIȘ ÎN ANUL 2020

Activitatea INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA TIMIȘ se desfășoară în baza PROGRAMULUI CADRU DE ACȚIUNI al INSPECȚIEI MUNCII stabilit pentru anul în curs și a Programului de Guvernare 2017-2020,  elaborat de INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ.

Toate acțiunile intreprinse de INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA TIMIȘ  în această perioadă au avut ca SCOP PRINCIPAL  prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2 în județul Timiș dar şi realizarea obiectivelor din domeniile de competenţă, din STRATEGIA NAȚIONALA a INSPECȚIEI MUNCII :

privind reducerea muncii fără forme legale de angajare, a muncii nedeclarate  şi

privind realizarea obiectivelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

În decursul anului 2020 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA TIMIȘ prin inspectorii de muncă au efectuat un număr de 4.834 controale în toate domeniile de activitate ale  Inspectoratului, în mod deosebit privind stoparea răspândirii virusului COVID-19,

obținându-se  următoarele rezultate :

Din totalul de 4.834 de controale, 568 controale s-au efectuat în baza Legii nr.55/2020 privind

unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului

nr.3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi

pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate

în muncă, pe perioada stării de alertă şi a Hotărârii nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea

stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Vă informăm că, o bună parte din aceste controale le-am efectuat cu lucrători din Inspectoratul

de Poliţie al judeţului Timiş şi lucrători ai Inspectoratului de Jandarmi al judeţului Timiş,

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, Poliția Locală Timiș,  Direcţia de Sănătate

Publică Timiş  şi  Oficiul pentru Protecția Consumatorului Timiş, fapt pentru care, le mulţumim

pentru colaborare şi sprijin.

Au fost aplicate  4.547  sancţiuni, din care :

                                                            – 4.048  avertismente în total, din care 565 avertismente aplicate de inspectorii de muncă strict pentru combaterea și prevenirea răspândirii virusului SARS CoV-2

                                                            –    499  de amenzi în valoare totală de 7.808.100 RON.

 

Toate aceste sancțiuni au fost aplicate  atât de inspectori de muncă ai Serviciului Control Relații

de Muncă cât și de cei ai Serviciului Securitate și Sănătate în Muncă .

 

COLECTIVUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA TIMIȘ are ca obiectiv principal menținerea și creșterea nivelului înalt de încredere în rândul angajatorilor și angajaților, răspunderea și receptivitatea la sesizările angajaților, acestea fiind soluționate cu celeritate.

In toată această perioadă s-au înregistrat la I.T.M. Timiș un număr de 1.551 de sesizări din care toate rezolvate. Din cele 1.551 de sesizări primite la instituția noastră , 3 sesizări au avut ca și conținut de sesizat prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2  ( iar în majoritatea sesizărilor trimise la Inspectorat au fost semnalate : neplata salariilor restante și neplata muncii suplimentare, prestarea activităţii de către salariaţii chemaţi de unii angajatori deşi aceşti angajatori aveau activitatea suspendată pentru a beneficia de şomaj tehnic în activitate,  lipsa instructajului de protecţia muncii, neutilizarea echipamentului de protecţie a muncii ) .

Prin acțiunile de informare și control întreprinse de către INSPECTORATUL TERITORIAL DE

MUNCA TIMIȘ, am conștientizat angajatorii și lucrătorii asupra necesității respectării reglementărilor adoptate pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS CoV-2

şi a celor profesionale din activitatea curentă .

În acest sens am transmis tuturor angajatorilor din județul Timiș informări, recomandări, note informative și atenționări privind cele mai bune măsuri de prevenire a contaminării şi îmbolnăvirii angajaţilor cu virusul SARS CoV-2.

De asemenea, am efectuat controale pentru remedierea neconformităților și dispunerea de măsuri pentru remedierea acestora.

Am fost și suntem permanent la dispoziție pentru a furniza răspunsuri, clarificări, rezolvări preocupărilor angajatorilor și angajaților.

 

 Vă informăm că, pe parcursul anului 2020, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TIMIȘ a

acţionat cu tot efectivul de inspectori de muncă în controale atât pe timp de zi, pe timp de

 seară şi pe timp de noapte, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

 

În perioada 01.01.2020 – 31.12. 2020, în domeniul Control Relaţii de Muncă, s-au efectuat 3.140 controale, obţinându-se următoarele :

 

 • 371  persoane au fost depistate că lucrează fără forme legale de angajare,
 • 185  persoane au fost depistate că prestează muncă nedeclarată.

 

S-au aplicat 1.650 sancţiuni, din care : –     444  amenzi în valoare de 7.409.100 RON

–  1.206  avertismente.

 

       În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, în perioada 01.01. – 31.12. 2020, s-au

efectuat   1.694   controale, s-au aplicat 2.897 sancţiuni, din care :

 

 • 55  amenzi în valoare de 000 RON
 • 842  avertismente  ( inclusiv pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului

                                        SARS CoV-2 ).

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș are abilitate 198 de servicii externe de prevenire și

protecție în domeniul S.S.M., din care abilitate în anul 2020 : 21 servicii externe .

În anul 2020, pe piața muncii a județului Timiș s-au produs un număr de 519 evenimente, din

care:

 •   491   evenimente urmate de incapacitate temporară de muncă
 •       34   evenimente mortale, din care   4  efectiv de  muncă .

                                                                         

Menţionăm faptul că :

 

 • în perioada 15.03.- 22.05.2020, I.T.M. Timiş  a întreprins 17 acţiuni de verificare

pe Aeroportul Internaţional Timişoara  a condiţiilor de plecare la muncă sezonieră în

Germania, cu avioane charter, a unui număr de  2188  de muncitori români;

 

 • în perioada 10.05.- 27.05.2020, I.T.M. Timiş  a întreprins  6 acţiuni de verificare a

condiţiilor de plecare la muncă în Austria a unui număr de 823 de muncitori români care

plecau din Gara de Nord Timişoara pentru îngrijirea persoanelor vârstnice din Austria .   

În urma verificărilor efectuate de către inspectorii de muncă ai I.T.M. Timiş  s-a constatat că

toţi muncitorii care au plecat la muncă în în Germania, respectiv Austria

 • aveau contracte individuale de muncă întocmite cu angajatorul german/austriac ;
 • aveau asigurare medicală de sănătate întocmită de asigurator german/austriac;
 • aveau echipamente individuale de protecţie ( măsti, mănuşi şi gel dezinfectant).

Inspectorii de muncă le-au distribuit tuturor pliante primite de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru ca aceştia să aibă suport telefonic şi electronic În legătură cu ce trebuie să cunoască pentru a lucra legal în străinătate .

În domeniul Relaţiilor de Muncă privind Evidenţa Muncii în perioada 01.01.20 – 31.12. 2020

s-au eliberat :

 • 247   adeverințe şi adeverinţe de vechime
 • 423   extrase din Registrul General de Evidență al Salariaților în format electronic pe

                    cod numeric personal

 

 • 372 răspunsuri la adresele primite la I.T.M. Timiş privind relaţiile de muncă
 • 871 registre electronice ale salariaților preluate la sediul nostrum
 • 117 parole eliberate pentru transmiterea on line a registrului electronic al salariaților.

 

CONDUCEREA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ TIMIȘ, precum și TOȚI INSPECTORII

DE MUNCĂ acționează prin toate formele și metodele specifice pentru informarea și

conștientizarea tuturor angajatorilor și angajaților din județul Timiș de a respecta întocmai

normele de securitate și sănătate în muncă şi în mod deosebit, pentru prevenirea

și combaterea  răspândirii virusului SARS CoV-2

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share