Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Silvicultorii din România sunt nemulțumiți și preocupați de modul în care a înțeles Guvernul României să modifice legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Confederația Sindicală Națională Meridian a trimis  o scrisoare adresată secretarului general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică,  Mathias Cormann prin care se solicită  OECD să accepte exceptarea administrării pădurilor de la aplicarea guvernanței corporative, sistem de management care are ca obiectiv principal maximizarea profitului și aplicarea managementului forestier durabil, așa cum se întâmplă în cele mai multe din statele europene (conform Rezoluției H1 a Conferinței ministeriale de la Helsinki privind protecția pădurilor în Europa, adoptată în 1992).

”Silvicultorii din România sunt nemulțumiți și preocupați de modul în care a înțeles Guvernul României să modifice legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, sub pretextul aderării țării noastre la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și sub imperativul unor așa zise jaloane asumate în raport cu Comisia Europeană, prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR). Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a decis, în data de 25 ianuarie 2022, deschiderea negocierilor de aderare cu România, iar în cadrul acestui proces, Guvernul României a inițiat la sfârșitul anului 2022 un Proiect de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Conform Proiectului de lege aprobat de Guvern fără consultarea partenerilor sociali, transmis apoi Senatului României (L831/2022) pentru adoptare în procedură de urgență, se forțează reorganizarea regiilor autonome prin divizarea activităților de serviciu public de activitățile comerciale. De la intrarea în vigoare a legii, statul nu mai poate înființa regii autonome care să desfășoare în principal activități economice.

Dacă actul normativ va fi legiferat în forma adoptată de Guvern, toate activitățile comerciale ale regiilor autonome vor fi organizate în societăți pe acțiuni sau cu răspundere limitată, în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a legii, iar activitățile de serviciu public vor deveni bugetare, într-o țară care are resurse bugetare insuficiente și condiționate de contractele de împrumut cu instituțiile financiare internaționale.(…)
Politicile forestiere, așa cum sunt adaptate la legislația locală în cadrul tradițiilor naționale și al proceselor constituționale, ar trebui să recunoască natura pe termen lung a silviculturii, având un nivel adecvat de continuitate în chestiuni juridice, instituționale și operaționale și ar trebui să încurajeze ferm practicile de stat și private, păduri care facilitează funcții multiple și gestionarea durabilă, inclusiv conservarea și îmbunătățirea adecvată a biodiversității. Proprietarii de păduri care oferă comunității beneficii cu utilizări multiple ar trebui încurajați și sprijiniți de societate sau de alți beneficiari, după caz, atunci când o astfel de furnizare îi implică în costuri excesive.”
Solicitarea noastră are la bază argumente de ordin constituțional, coroborat cu prevederile de la Art. 6 și Art. 14 din Convenția OCDE, precum și cele mai bune practici de la nivel european și internațional privind managementul forestier durabil.
Astfel, în Titlul IV Economia și finanțele publice, Art 136 Proprietatea, alineatul (4) din Constituția României, se precizează următoarele:
“Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică.”
În Art. 6 alineatul 3 din Convenția OCDE, se dau asigurări că “Nicio decizie nu va fi obligatorie pentru niciun membru până când acesta nu a respectat cerințele propriilor proceduri constituționale…”, aceeași teză fiind consolidată și în Art. 14, alineatul 1: “Prezenta convenție va fi ratificată sau acceptată de către semnatari în conformitate cu respectivele lor cerințe constituționale.”
Silvicultorii, mediul academic silvic, organizațiile sindicale și organizațiile profesionale din silvicultură consideră că menținerea activităților economice în cadrul structurilor de administrare a pădurilor reprezintă singura posibilitate de asigurare a resurselor necesare gestionării durabile și unitare a pădurilor.
Dacă divizarea activităților și organizarea celor economice în societăți comerciale va deveni obligatorie prin lege, România va deveni singurul stat european în care activitățile de administrare/gestionare a pădurilor nu ar include și comercializarea produselor lemnoase de către aceeași entitate, cu consecințe nefavorabile asupra gestionării durabile a acestei resurse strategice de siguranță națională și de importanță deosebită, inclusiv la nivel european și mondial.
Suntem deschiși la dialog și am fi onorați să vă prezentăm mai multe informații și argumente privind acest subiect. În acest sens, facem propunerea ca o delegație a silvicultorilor să se deplaseze la sediul OCDE și să vă prezinte chiar dumnealor motivele pentru care nu putem accepta abordarea propusă de Guvernul României, care la rândul său se apără dând vina pe condiționalitățile impuse de OCDE și de Comisia Europeană.” se arată în scrisoarea înaintată secretarului general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share