Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat își continuă activitatea ONLINE

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, asemenea altor instituții, firme și organizații care funcționează pe teritoriul României, și-a adaptat activitatea astfel încât să limiteze răspândirea virusului COVID – 19. Printre măsurile luate se numără organizarea online a ședințelor de arbitraj și a examenului de primire în profesia de arbitru.

Reporter: Cum se va susține examenul pentru intrarea în profesie, în următoarea perioadă?

Rodica Vlaicu: Anul acesta avem noutăți în privința organizării examenului de primire în rândul arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat. În speță, pentru a respecta măsurile dispuse de autorități în privința protecției de virusul COVID – 19, atât interviul cât și examenul propriu-zis vor fi organizate online. Potrivit Regulamentului de primire în profesie, interviul va cuprinde, spre deosebire de anii precedenți, trei întrebări din Codul de procedură civilă, mai precis din Cartea a IV-a, despre arbitraj, iar examenul va fi unul practic – aplicativ, respectiv candidații vor primi o speță pe care trebuie să o rezolve în 90 de minute. După cum se vede, am renunțat la testul grilă în forma scrisă.

Reporter: Cine se poate înscrie la examen, pe ce criterii se face selecția?

Rodica Vlaicu: Privitor la candidați, la examenul din data de 27 iunie 2020 se pot înscrie numai absolvenți ai Facultăților de Drept, indiferent dacă au sau nu experiență într-o profesie juridică. Candidații admiși au obligația, înainte de a depune Jurământul de Arbitru, să urmeze un curs de pregătire inițială, de 120 de ore, care se va desfășura în perioada 11 iulie – 30 august 2020. Cursul este organizat online și în cadrul acestuia se va pune accent pe componenta practică.

Reporter: S-au mai organizat cursuri online până acum?

Rodica Vlaicu: Este pentru prima dată când organizăm un curs de pregătire profesională online. Viitorii arbitri vor economisi timp și bani, prin participarea la acest curs, însă responsabilitatea organizatorilor va fi sporită, deoarece pe lângă sarcinile aferente oricărui curs, se mai adaugă și cele privitoare la buna funcționare a platformei utilizate, astfel încât participanții și formatorii să depășească barierele distanței și să lucreze ca și cum ar fi față în față.

Reporter: Se vor putea judeca online cazurile, de acum înainte?

Rodica Vlaicu: Activitatea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat nu s-a întrerupt pe perioada măsurilor de limitare a răspândirii coronavirusului, luate de autorități. Ne-am repliat foarte repede și am adoptat soluția judecării online a litigiilor aflate pe rolul Tribunalului. La acestă oră, toate cauzele se soluționează pe acestă cale. Schimbul de acte procedurale se face preponderent prin e-mail și numai pe cale de excepție prin trimiteri poștale cu confirmare de primire.

Reporter: Care sunt avantajele acestei noi metode?

Rodica Vlaicu: Judecarea prin intermediul platformei electronice este benefică părților. Acestea nu mai pierd timp pentru a se deplasa la sediile Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, ci accesează adresa de conectare (linkul) pe care noi o punem la dispoziție în timp util. Pot să vă spun că am judecat, până la acestă oră, câteva litigii și nu au fost nici un fel de probleme de accesare a platformei sau incidente tehnice. Arbitrarea litigiilor s-a desfășurat în bune condiții. Intenția noastră este ca și după ridicarea măsurilor determinate de criza pandemiei coronavirusului, să utilizăm mijloacele electronice atunci când părțile ne solicită acest lucru. În acest fel, părțile sau reprezentanții acestora pot participa la ședințele de arbitraj fără a se deplasa de la birou sau din alte locuri unde se află.

Reporter: Ce cazuri se pot soluționa prin Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat?

Rodica Vlaicu: Se pot soluționa prin Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat toate cauzele civile, în care părțile pot dispune de drepturile lor, cu condiția ca în prealabil să fi încheiat o convenție arbitrală, adică o înțelegere potrivit căreia în cazul în care între semnatarii unui contract s-ar ivi un litigiu, să fie soluționat prin arbitraj. Printre cele mai frecvente cauze judecate la nivelul Tribunalului se numără cele izvorâte din executarea unor contracte de prestări servicii și care privesc închirierea unor spații de locuit sau comerciale, litigiile privitoare la relațiile de muncă, partajele succesorale și între foști soți, litigiile din domeniul dreptului proprietății intelectuale și cele apărute între persoane juridice și societățile de asigurare. Referitor la litgiile dintre persoane juridice și asiguratori, subliniem că în anul 2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Norma 18/2017, potrivit căreia conflictele izvorâte din încheierea, executarea și rezilierea contractelor de asigurare se pot soluționa prin arbitraj sau mediere. În aceste cazuri potrivit normei menționate, societățile de asigurare și brokerii au obligația să participe la procedura arbitrală. De reținut este și faptul că în litigiile din domeniul asigurărilor nu mai este necesară încheierea în prealabil a convenție arbitrale.

Reporter: Ce proiecte de viitor și ce noutăți aveți pentru anul 2020?

Rodica Vlaicu: În anul 2020, prioritatea noastră este pregătirea profesională a arbitrilor. Avem programat un curs de formare inițială a noilor arbitrii și în luna septembrie, în cadrul celei de-a V-a ediții a Manifestării Zilele Arbitrajului Instituțiionalizat, vor fi organizate mai multe cursuri de scurtă durată. Toate se vor desfășura online. Pe agenda noastră de lucru se mai numără extinderea echipei de arbitri, relocarea la grupa profesii juridice a Codului COR pentru ocupaţia de „ARBITRU” şi modificarea/completarea Regulilor de procedură şi a Regulamentului Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, respectiv punerea acestora în acord cu Statutul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie a.c. Totodată, ne dorim să avem un rol activ în cadrul grupului de consultare publică constituit la nivelul Secretariatului General al Guvernului, precum şi în cadrul Comisiei de Dialog Social organizată la nivelul Ministerului Justiţiei și să continuăm colaborarea cu cei 23 de parteneri, instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale. Pentru anul acesta avem programate și o serie de evenimente, conferințe, seminarii și mese rotunde, în București și în alte zone ale țării. Dacă nu va fi posibilă organizarea acestora în formatul clasic, adică prin participarea fizică a invitaților,  se vor desfășura sub formă de webinarii sau video-conferințe.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share