VALEA JIULUI VA AVEA O NOUĂ STRATEGIE DE DEZVOLTARE ȘI UN NOU STATUT

 Reprezentanții  companiei de consultanță PriceWaterhouseCooper, care au fost solicitați de cei de la  Comisia Europeană pentru a documenta situația regiunilor miniere în tranziție care au intrat în programul special dedicat acestora, au  ajuns și în Valea Jiului. Aceștia au avut, la finalul săptămânii, o serie de întrevederi oficiale cu reprezentanți ai administrației publice locale și ai societății civile din municipiul Petroșani.

”M-am întâlnit la Primărie cu reprezentanții PriceWaterhouseCooper, cei care se ocupă de strategia pentru dezvoltarea Văii Jiului pe perioada 2021-2027. I-am informat din nou care sunt problemele reale ale comunității noastre și cum vedem noi câteva soluții absolut necesare pentru ca această regiune să poată cunoaște o dezvoltare durabilă, mai ales în contextul restrângerii activităților din sectorul minier. Eu cred că această strategie este necesară pentru a putea fi accesate fonduri europene pe exercițiul financiar următor și, de asemenea, este foarte utilă pentru a putea fi înființată acea platformă numită Investiție Teritorială Integrată (ITI) în Valea Jiului, un lucru care ar aduce un mare avantaj firmelor din Valea Jiului și autorităților locale în ceea ce privește accesarea fondurilor europene”, a transmis primarul Tiberiu Iacob Ridzi.

Vor mai avea  avea loc discuții similare și în celelalte localități ale Văii Jiului, urmând ca, mai apoi, să aibă loc și o dezbatere comună a tuturor factorilor interesați să participe activ la identificarea problematicii Văii Jiului, dar mai ales la soluțiile care trebuiesc luate pentru dezvoltarea regiunii.

Toate aceste informații, culese de experții angajați de Uniunea Europa, în cadrul proiectului START finanțat exclusiv cu fonduri europene în Programul privind Tranziția Justă a Zonelor Miniere din Europa, vor fi cuprinse mai apoi într-o Strategie de dezvoltare regională. Documentul își propune să stabilească principalele direcții de dezvoltare a zonei Văii Jiului în scopul revigorării zonei. Primarii din Valea Jiului au semnat anul trecut  la Bruxelles, la  întâlnirea  grupului de lucru al Platformei  Regiunilor Miniere  Carbonifere în Tranziție,  Parteneriatul Văii Jiului pentru Tranziție Justă”.

2019.09.11-Coal-Regions-Draft-programme

Acesta reprezintă un document unic,  care vizează atingerea obiectivelor tranziției energetice și ale dezvoltării economice în comunitățile din Valea Jiului. Parteneriatul Văii Jiului pentru Tranziție Justă” pune accentul pe colaborare participativă și implicarea organizațiilor publice și private, a sindicatelor, a partenerilor sociali și a societății civile. Primarii și-au luat angajamentul să dezvolte proiecte astfel încât nicio categorie socială să nu fie dezavantajată în această tranziție energetică. Înainte de semnarea documentului, primarii din Valea Jiului au discutat și  cu directorul general adjunct DG ENER Klaus Dieter Borchardt și despre resursele disponibile limitate,  pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă. Primarii pot acum aplica împreună pentru asistență tehnică prin programul START în vederea formulării de proiecte viabile pentru întreaga regiune și pentru stabilirea surselor de finanțare. În cadrul discuțiilor  au fost prezentate exemple de parteneriate de succes încheiate de autoritățile din zonele miniere Limburg și Dundee pentru diversificarea economiei.

Memorandumul recunoaște că ”pentru îndeplinirea angajamentelor stabilite prin Acordul de la Paris UNFCCC trebuie luate măsuri la nivel local. În consecință, va fi necesară elaborarea și implementarea unor strategii și procese colective pentru tranziția energetică și dezvoltarea economică a Văii Jiului”. Memorandumul stabilește  ”că realizarea tranziției energetice și a dezvoltării economice în cele șase unități administrative ale Văii Jiului va necesita angajamentul și implicarea mai multor parteneri care operează la niveluri geografice diferite (local, regional, național și European).

Memorandumul recunoaște în același timp, ”provocările socio-economice și de mediu comune cu care se confruntă comunitățile din Valea Jiului,  recunoaște și limitările în ceea ce privește puterea, resursele și capacitatea unităților administrative de a aborda separat aceste provocări. Părțile recunosc beneficiile potențiale care pot fi asigurate prin colaborare și prin acțiuni colective care pot spori consensul, legimitatea, transparența și sprijinul pentru realizarea tranziției energetice și a dezvoltării economice și pentru utilizarea eficientă a resurselor limitate”, se mai arată în document.

Partneriatul pentru o Tranziție Justă  include:
– Dezvoltarea guvernanței, organizării și planificării pentru tranziție la nivel local;
– Participarea la dezvoltarea unei strategii pentru tranziție și a planurilor de implementare, inclusiv
identificarea proiectelor care pot beneficia comunitățile Văii Jiului, împreună cu autoritățile naționale, în proiectul administrat de Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale;
– Identificarea susținerii externe și a finanțării într-o manieră coordonată.

Părțile semnatare ale Memorandumului sunt de acord cu următoarele responsabilități pe care le-au însușit și le vor respecta:
-Să promoveze colaborarea participativă în cele șase unități administrative a Văii Jiului.
– Să instituie guvernanța, organizarea și planificarea necesare pentru a facilita o colaborare participativă și eficientă în Valea Jiului.
– Să contribuie consecvent la împlinirea obiectivelor de tranziție energetică și dezvoltare economică în Valea Jiului.
– Să transparentizeze procesul colaborării participative pentru locuitorii Văii Jiului.
– Să utilizeze resursele și să dezvolte proiecte într-o manieră care beneficiază comunitățile în care acestea sunt implementate și întreaga regiune, și să acționeze astfel încât nici o categorie să nu fie dezavantajată în această tranziție energetică.
– Să furnizeze constant angajamentul politic și resursele necesare pentru a dezvolta colaborarea participativă în Valea Jiului, așa cum este descrisă în acest Memorandum.
– Să susțină producerea unei strategii de dezvoltare socio-economică care va identifica prioritățile pentru următorul deceniu.

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share