09/08/2020

Un nou proiect încheiat cu succes de EuroJobs SRL

Euro Jobs S.R.L. a implementat cu success  proiectul cu titlul ”Unii reacționează. Liderii anticipează!,cod MySMIS 117362, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în toate cele  patru  județe din Regiunea de Vest, respectiv Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Potrivit managerului de proiect, Daniel Stepan, obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc., de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI. ”Printre obiectivele specifice s-au numărat creșterea performanțelor în plan profesional, precum și îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și manageriale, facilitarea adaptării activității participanților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru 225 persoane (manageri și antreprenori) prin participarea acestora la programele de formare profesională, activitate derulată în 12 luni”, a spus celor prezenți la închiderea proiectului,  Daniel Stepan.  

 

În acest sens, au fost organizate cinci  programe de formare profesională: Competențe Antreprenoriale, Management Strategic, Manager Produs, Manager Îmbunătățire Procese, Manager Inovare, la care au participat 253 de manageri și antreprenori – cu 18 mai mult decât numărul previzionat inițial și au fost certificate 227 de persoane, față de cele 182 previzionate.

Un alt obiectiv specific al proiectului a fost îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în cadrul intreprinderilor prin formarea a 285 persoane (angajați din departamentele de resurse umane), în Managementul Resurselor Umane, într-o perioadă de 12 luni. În acest sens, au fost organizate 2 programe de formare profesională: Manager Resurse Umane și Competențe Digitale, la care au participat 320 de angajați din departamentele de resurse umane – cu 35 mai mult decât numărul previzionat inițial și au fost certificate 303 de persoane, față de cele 231 previzionate. Pentru toți participanții la cursuri au fost derulate câte două  evenimente de tip seminar și conferință, pe temele: „Eficiență Managerială”, ”Rolul actorilor economici din domeniul cercetării-inovării în salvarea mediului”, „Internaționalizarea afacerii”, ”Discriminarea – Obstacol în dezvoltarea mediului de afaceri!”, și câte două evenimente de tip webinar – o activitate inovatoare – și au fost distribuite câte un pachet didactic cu cărți din domeniul antreprenoriatului. Totodată s-a contribuit la  elaborarea unei planificări strategice pe termen lung în companii (management strategic), care anticipează schimbările și introducerea unor modele inovatoare de organizare ale muncii, productive și „verzi” în intreprinderi, prin furnizarea de servicii de planificare strategică pentru 55 firme, într-o perioadă de 12 luni. De această Planificare Strategică pe Termen Lung au beneficiat 80 firme din cele 4 județe (Hunedoara – 25, Arad – 20; Timiș – 20; Caraș-Severin – 15).Proiectul și-a propus, de asemenea, desfășurarea unei campanii de conștientizare a angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și în corelare cu SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, adresată unui număr de cel putin 510 angajați și minim 55 firme, pe durata a 12 luni. S-a întocmit și un  Registru al operatorilor economici din Regiunea Vest, în care am inclus firmele recrutate din județele Hunedoara, Caraș-Severin, Arad și Timiș care își desfășoară activitatea principală sau secundară în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, registru care va fi transmis către organismele ce au rolul planificării, monitorizării și evaluării implementarii SNCDI 2014 – 2020 și SNC 2014 – 2020, inclusiv Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Economiei și Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.  Au mai fost  încheiate  și 12 parteneriate cu instituții relevante din cele patru  județe, cum ar fi Universitatea Eftimie Murgu din Reșița, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din Timiș, Fundația Româno-Germană din Arad, Consiliul Județean din Arad, Agenții ale Forțelor de Muncă din Hunedoara, Timiș și Arad, Sindicatul Huilei Valea Jiului Hunedoara, alte fundații și agenții. În perioada de implementare a proiectului, au fost derulate 10 proceduri de achiziții, necesare bunei desfășurări a activităților.

   

  

Distribuie acest articol Oficial Media
Share