Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Ajutor de stat pentru punerea în siguranță a minelor din Valea Jiului

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. reprezintă o unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei. CE Valea Jiului va asigura și realizarea activității de închidere de mine în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003 reactualizată, în condiții de siguranță, cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în acest proces, fiind necesară în acest sens asigurarea echipamentelor, experților și programelor de instruire adecvate unei astfel de activități, respectiv monitorizarea salariaților și gestionarea eficientă a riscurilor. Aplicarea unor măsuri de securizare a zonei fostelor exploatări miniere are caracter urgent, implementarea acestora neputând fi amânată.

Prin Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, Curtea Constituțuinală a României a stabilit că Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod cumulativ: – urgenţa să fie motivată în cuprinsul ordonanţe: existenţa unei situaţii extraordinare; reglementarea acesteia să nu poată fi amânată;

În contextul intrării în faliment a Complexului Energetic Hunedoara SA, dar și a preluării urgente a activelor funcționale energetice a acesteia de către Complexul Energetic Valea Jiului SA, se impune reglementarea de urgență a unui cadru legislativ primar de finanțare, sub forma unui ajutor de stat, a activității miniere de punere în siguranță a minelor și neutralizarea cărbunelui din exploatările miniere rămase, de natură a nu afecta procesul mai amplu și complex de închidere a minelor.

De asemenea, în contextul intrării în faliment a Complexului Energetic Hunedoara SA, peste 2000 de angajați își vor înceta contractele de muncă.

OUGANEXE

Complexul Energetic Valea Jiului SA are nevoie să angajeze personal calificat și cu experiență pentru a gestiona activitatea de punere în siguranță a minelor și neutralizarea a resurselor energetice utile, sens în care trebuie să ia măsuri urgente de angajare de personal calificat care să poată desfășura respectiva activitate.

În acest sens, societatea are nevoie de un ajutor de stat prin care să finanțeze salariile și alte costuri de personal al minerilor și personalului auxiliar care va continua activitatea de închidere de mine.

Ajutorul de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan va fi tratat ca parte a Planului de ajutor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, în baza Deciziei Consiliului Uniunii Europene din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE).

În contextul în care România și-a asumat prin OUG nr. 108/2022 un program de închidere a minelor, dar și activități specifice de închidere și punere în siguranță, astfel cum sunt descrise în Anexa din Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, oprirea bruscă a acestor activități este de natură a perturba calendarul asumat în fața Comisiei Europene, cu consecințe deosebit de grave pentru posibilitatea accesării în viitor a unei scheme de ajutor de stat pentru închideri mine, dar și cu efecte iremediabile asupra respectării angajamentelor de mediu de către România.

Urgența reglementării este dată, în acest context, de asigurarea unei finanțări corespunzătoare, de urgență, care să permită păstrarea țării în liniile 3 asumate față de UE cu privire la activitatea de închidere de mine și respectare a normelor europene de mediu.

La nivelul Complexului Energetic Hunedoara SA s-a constatat că mai multe abataje sunt în stare avansată de degradare, cu risc real de autoaprindere, surpare și punere în pericol a vieții minerilor și a activității miniere din exploatări. Î n concret este vorba despre următoarele abataje: – Abataj cu band subminat Nr .1, stratul 3, Blocul 7-8,cota 276 , Exploatarea Miniera Vulcan, care are un necesar urgent de 100 stâlpi și 50 de perechi de grinzi (50 de grinzi mari și 50 de grinzi mici); – Ab. Fr. B.S. Nr. 1-4/3/VIII cota 306, Exploatarea Minieră Vulcan, are nevoie de 100 stâlpi SVJ 2500, 50 grinzi GSA 1250 și 50 grinzi GSA 570; – abataj fr.P7C BIS, str.3, bl. IV, Exploatarea Minieră Lupeni, are nevoie de Stalpi SVJ2500 -60 buc, Grinzi GSA-1250S -60 buc, Grinzi GSA-570S -60 buc.; – Ab.Fr.B.S. Nr.1/3/VII-VIII in blocul VIII-VIIE.

De asemenea, s-au constatat amenințări iminente de apariție a focurilor endogene, care impun executarea de urgență a lucrărilor de punere în siguranță pentru cantitățile de substanță minerală cu risc de autoaprindere, cantonată în stratele 3 și 13 la sucursala EM Livezeni și stratul 3 la sucursala EM Vulcan. În contextul disponibilizării celor peste 2000 de angajați ai Complexului Energetic Hunedoara SA există riscul iminent al apariției unor proteste masive, precum și a unor crize de securitate socială, cauzate de lipsirea de venituri stabile nu doar a celor 2000 de angajați, dar și a familiilor acestora.

Perpetuarea riscului crescut de sărăcie, excluziune socială, izolare economică și tensiune socială reprezintă indicatori tot mai vizibili în acest context al disponibilizării.

De aceea, Guvernul trebuie să ia măsuri energice și rapide pentru a asigura continuarea activității de muncă a celor două mii de persoane prin implicarea acestora în activitatea de închideri mine.

În contextul transferului activelor funcționale energetice și industriale către Complexul Energetic Valea Jiului SA, în lipsa unui ajutor rapid care să susțină administrarea și operarea acestora există riscul iminent al uzurii lor fizice și morale, cu consecințe și asupra riscului de distrugere și generare de dezastre ca urmare a neadministrării acestor.

Cărbunele reprezintă o sursă importantă de producere a energiei electrice, acoperind în medie între 17,35%, în anul 2020 și 19,66 %, la nivelul datei de 31 martie 2022, din producția totală de energie electrică la nivel național. În prezent, puterea instalată în capacitățile de producție a energiei electrice pe bază de cărbune este de 2812.2 MW, situându-se pe locul 4, după hidro, eolian și hidrocarburi. Întreruperea bruscă a producției de cărbune, prin imposibilitatea continuării activității CE Hunedoara SA aflată în insolvență, și nepreluarea rapidă a activelor funcționale energetice de către CE Valea Jiului SA, respectiv necapitalizarea rapidă a celei din urmă, creează un deficit energetic brusc în sistem, influențând preturile la energie și echilibrul energetic.

De aceea, asigurarea continuității activității miniere și de producere a energiei electrice, prin acordarea unui ajutor de stat, sunt vitale pentru garantarea echilibrului energetic în SEN. Sistarea executării lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului, urmare a opririi activității bruște a Complexului Energetic Hunedoara SA, respectiv a nefinanțării Complexului Energetic Valea Jiului SA, prin neeliminarea substanței minerale care prezintă riscuri de autoaprindere şi 4 neadoptarea rapidă a măsurilor necesare în ceea ce privește eliminarea riscului de autoaprindere, ar putea conduce la o creștere semnificativă a pericolului privind execuția curentă a lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului la cele patru unități miniere şi la influențarea procesului de închidere a acestora. Pe termen scurt, de asemenea, se pune problema unui pericol pentru siguranța generală datorată emanărilor necontrolate de gaze de mină la suprafață, afectând atât mediul înconjurător cât şi populația din zonă. Riscul de autoaprindere impune lucrări urgente pentru punerea în siguranță a minelor, de tipul: – emontări şi recuperări de materiale şi echipamente din dotarea abatajelor: armături TH, utilaje rezultate din dezechiparea abatajelor (stâlpi SVJ, Grinzi de susţinere, etc); – montare/ demontare echipamente şi instalaţii de aeraj parţial; – emontări şi recuperări de mijloace de transport: transportoare cu raclete, transportoare cu bandă, instalaţii de monorai; – montări, demontări şi recuperări de reţele de utilităţi subterane – reţele de transport, reţele de înnămolire, reţele de aer comprimat, reţele electrice, cabluri, conductori, celule electrice, reţele de alimentare cu apă în subteran, reţele de evacuare apă din subteran; – asigurare utilităţi (aeraj general, aeraj parțial, evacuare ape, transport pe verticală şi orizontală); – alimentare cu energie electrică şi pneumatică, lucrări de întreţinere şi control;

Ajutorul de stat care va fi acordat va fi în cuantum total de până la 70.502 mii lei (14.173 mii euro).

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">
WordPress PopUp Plugin