24/09/2021

ANDPDCA A PRIMIT ȘASE PROPUNERI DE PROIECTE

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții (ANDPDCA) a început perioada de evaluare a propunerilor de proiecte menite să sprijine persoanele adulte cu dizabilități încadrate în grad de handicap, depuse de către organizaţiile neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale, la invitația publică a ANDPDCA, în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă în conformitate cu Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2021, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 100/26.01.2021 şi cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Până la data limită de depunere (23.08.2021, ora 12:00) au fost înregistrate la registratura instituției 6 (șase) propuneri de proiecte.

Perioada de evaluare și selectare a proiectelor este 23.08.2021 – 17.09.2021, iar criteriile de evaluare care sunt descrise în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, sunt următoarele:

a) Relevanţa proiectului;

b) Bugetul şi raportul cost-eficienţă;

c) Capacitatea de management şi financiară;

d) Metodologia;

e) Sustenabilitatea.

Prin această selectie publică de proiecte sunt finanțate proiecte care vizează înființarea sau dezvoltarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro, servicii de asistență și suport, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități. Acestea pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alți furnizori de servicii sociale publici sau privați acreditați.

Suma alocată în acest an este de 5.462.000 lei, iar banii provin de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share