30/10/2020

Există soluții pentru gestionarea apei și climatului într-o manieră mai coordonată

Securitatea alimentară, sănătatea umană, așezările urbane și rurale, producția de energie, dezvoltarea industrială, creșterea economică și ecosistemele prospere depind de climă și de apă. În plus, creșterea numărului populației va pune în continuare presiune asupra resurselor de apă. Pentru a face față acestor provocări, îmbunătățirea gestionării resurselor de apă, menținând, în același timp, 3/5 biodiversitatea și durabilitatea ecosistemelor de apă dulce va fi crucială.

Schimbările climatice vor afecta disponibilitatea, calitatea și cantitatea de apă necesară nevoilor umane de bază subminând, astfel, drepturile de bază la apă potabilă sigură și canalizare, pentru miliarde de oameni, avertizează cel mai recent Raport ONU pe tema apei. În prezent, 2,2 miliarde de persoane nu au acces la apă potabilă gestionată în condiții de siguranță iar 4,2 miliarde, sau 55% din populația lumii, nu au acces la canalizare.

O astfel de deteriorare a situației nu ar împiedica realizarea Obiectivului 6 pentru Dezvoltare Durabilă, care face parte din Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, conform căreia,  accesul la apă potabilă sigură și canalizare trebuie să fie garantat pentru toți, în termen de zece ani. Aceasta va fi o provocare considerabilă – pentru că, 2,2 miliarde de oameni în prezent nu au acces la apa potabilă administrată în condiții de siguranță, iar 4,2 miliarde, sau 55% din populația lumii, nu sunt asigurate în mod sigur. Utilizarea apei a crescut de șase ori în ultimul secol și crește cu aproximativ 1% pe an. Cu toate acestea, se estimează că schimbările climatice, împreună cu frecvența și intensitatea crescândă a evenimentelor extreme – furtuni, inundații și secete, vor agrava situația din țările care se confruntă deja cu „stresul apei” și vor genera probleme similare în zonele care nu au fost grav afectat.

În plus, raportul subliniază faptul că o gestionare deficitară a apei tinde să exacerbeze impactul schimbărilor climatice, nu numai asupra resurselor de apă, ci asupra societății în ansamblu.

Directorul general al UNESCO, Audrey Azoulay, subliniază „că apa nu trebuie să fie o problemă – poate fi parte a soluției. Apa poate sprijini eforturile de atenuare și adaptare la schimbările climatice. ”

Președintele ONU-Apă și președintele Fondului internațional pentru dezvoltare agricolă (IFAD), Gilbert F. Houngbo, spune: „Dacă suntem serioși cu privire la limitarea creșterii temperaturii globale la sub 2 ° C și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă până în 2030 , trebuie să acționăm imediat. Există soluții pentru gestionarea apei și a climatului într-o manieră mai coordonată și fiecare sector al societății are un rol de jucat. Pur și simplu nu ne putem permite să așteptăm. ”

2020, care a fost numit un „an super” pentru natură, țările își examinează și pun în aplicare contribuțiile stabilite la nivel național în temeiul Acordului de la Paris.

Avem o oportunitate unică de a îmbunătăți și îmbunătăți practicile de gestionare a apei în moduri care vor permite comunităților, țărilor și autorităților de bazin să ia decizii sigure și informate, care pot ajuta la creșterea rezistenței climatice, la îmbunătățirea sănătății ecosistemului și la reducerea riscului de dezastre legate de apă. Promovarea ODD în domeniul apei – și mai precis ținta de guvernare și gestionare a resurselor de apă printr-o abordare integrată (obiectivul SDG 6.5)  – oferă țărilor oportunități semnificative de a înainta în mod eficient agendele de dezvoltare mai largă și climatică, în mod consecvent în sectoare și cu mai lungă durată . Nu ne putem permite să așteptăm. Factorii de politici climatice trebuie să pună apa în centrul planurilor de acțiune.

Campania Ziua Mondială a Apei  2020 subliniază faptul că toată lumea are un rol de jucat. În viața noastră de zi cu zi, există pași imediați pe care îi putem face cu toți, pentru a aborda schimbările climatice și a conserva apa. Putem lua dușuri scurte în loc de băi. Putem evita să lăsăm robinetele să funcționeze pe măsură ce ne spălăm pe mâini sau ne spălăm pe dinți și putem instala robinete și toalete mai eficiente în apă. De asemenea, este important să se reducă consumul de produse și servicii cu consum intens de apă, cum ar fi carne roșie, electricitate și transport. De exemplu, știm că primarii din multe orașe pot face față pierderilor de apă care rezultă din furnizarea și distribuția ineficientă, care adesea este de până la 50%; concentrați-vă pe protejarea și restaurarea ecosistemelor care depind de apă; și să pună la dispoziție apa. Și,  atunci când antrenăm aceste tipuri de eforturi, putem face o mare diferență în protecția ecosistemelor de apă dulce, a provocărilor climatice și durabile și în bunăstarea societăților noastre.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share