Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Final de proiect la Consiliul Județean Dâmbovița – Administrație Publică eficientă prin Sistem de Management al Calității

Astăzi, 22 aprilie 2019, la Târgoviște, a avut loc conferința de finalizare a proiectului implementat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa – „APT_SMC – Administrație Publică eficienTă prin Sistem de Management al Calității”, COD SMIS: 120631.

La eveniment au fost prezenți, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, alături de vicepreședintele Alin Manole, manager Direcția Programe Europene – Gilia Valeriu și Sorin Radu, director executiv, Direcția Achiziții Publice.

”Este un proiect care s-a derulat la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, cu sprijinul  unor entități de suport și eu am deplina convingere că prin participarea colegilor mei din cadrul instituției și altor entități subordonate, la acest proiect, se obține măcar la nivel de cunoaștere, de cunoștințe, un element de plus valoare. Și mai cred că aceste deprinderi teoretice, vor fi folosite și implementate procedural, la nivelul direcțiilor și instituțiilor de specialitate ale Consiliului Județean Dâmbovița. În ceea ce privește rezultatele proiectului, consider, din ceea ce mi s-a prezentat, că au fost atinse, cel puțin la partea de implementare proceduri și la nivel de fixare a cunoștințelor absolut necesare. Vom vedea în perioada următoare și vom monitoriza foarte atent și ceea ce înseamnă aplicarea lui efectivă în activitatea de zi cu zi a aparatului Consiliului Județean Dâmbovița și a entităților subordonate.” a declarat Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Proiectul a fost finanțat prin Fondul Social European prin POCA 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016 – 2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 621.847,30 lei (inclusiv TVA), din care: 528.587,20 lei – valoarea cofinanțării din partea Uniunii Europene, 80.842,75 lei – valoarea finanțării de la bugetul de stat, și suma de 12.437,35 lei, ce reprezintă contribuția solicitantului – de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit implementarea unor sisteme integrate de management al calității și performanței, în vederea optimizării proceselor decizionale și de sprijin al clienților, susținut de dezvoltarea abilităților personalului de la nivelul solicitantului.

S-a urmărit implementarea unui Sistem de Management al Calității certificat conform Standardului Internațional ISO 9001:2015 (SMC) și a instrumentului de management al performanței Balance Scorecard (BSC).

Obiectivul propus a fost în concordanță cu obiectivele axei prioritare 2 din POCA, în care sunt sprijinite autoritățile și instituțiile publice locale să-și dezvolte și să implementeze un sistem de management performant prin intermediul obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Rezultatele proiectului sunt:

  1. SMC (Sistemul de Management al Calității) – implementat la nivelul instituției în conformitate cu Standardul SR EN ISO 9001:2015;
  2. Sistem Balance Scorecard – implementat la nivelul instituției;
  3. Dezvoltarea de noi abilități în vederea optimizării procesului decizional adresatcetățenilor.

Durata de implementare a proiectului a fost de 16 de luni de la data semnării contractului de finanţare (29.01.2018 – 29.05.2019).

Pentru mai multe informaţii despre proiect, vă puteţi adresa beneficiarului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, (Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, e-mail: consjdb@cjd.ro, tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, www.cjd.ro, persoană de contact: Anda Gagiu, manager de proiect.

Imagini de la eveniment:

Distribuie acest articol Oficial Media
Share