Încep verificările la barajele din Spațiul Hidrografic Banat

Administraţia Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) va începe de mâine 04.10.2022, până în data de 25.10.2022, acțiuni de verificare a calității construcției și siguranței în exploatarea barajelor de tip C și D, aflate în întreg spațiul Hidrografic Banat.
Acțiunea se derulează în baza Hotărârii nr. 42/03.10.2022 a Guvernului României-Comitetul Național pentru Situații de Urgență.
La nivelul ABA Banat se vor constitui echipe mixte alcătuite din personal din cadrul Serviciilor de Inspecție Bazinală a Apelor și Exploatare Lucrări Hidrotehnice, care vor efectua controale de specialitate la toți agenții economici/instituții ale autorităților publice centrale sau locale care administrează și/sau exploatează acumulările și barajele din categoria de importanță C și D, din județele Timiș și Caraș-Severin.
Se vor urmări și verifica: existența și valabilitatea actelor de reglementare, starea tehnică și funcțională a lucrărilor și echipamentelor hidromecanice, urmărirea comportării construcțiilor, starea malurilor/versanților acumulării (existența alunecărilor de teren), gradul aproximativ de colmatare a lacurilor de acumulare, existența planurilor de apărare la inundații, gradul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin expertize, inspecții tehnice sau alte verificări anterioare, etc.
În Spațiul Hidrografic Banat avem 63 de baraje din categoria de importanță C și D, repartizate astfel:
• în județul Timiș: 39 de baraje
• în județul Caraș-Severin: 23 de baraje
• În județul Arad: 1 baraj
Toate cele 42 de baraje aflate în administrarea ABA Banat au toate avizele tehnice și funcționează în condiții de siguranță (mențiune: la barajul Oravița Mică lucrările de punere în siguranță sunt în derulare, conform programului de investiții).

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share