26/09/2021

O nouă etapă pentru viitorul Centru de zi din Freidorf

Primăria Timișoara încearcă să valorifice oportunitățile oferite de finanțările din fonduri europene în toate domeniile vieții comunității, iar un nou proiect din sfera serviciilor sociale mai depășește o etapă a procedurilor necesare pentru a ajunge la finanțare.
Proiectul ,,Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă’’ a fost transmis în 9 iulie 2021, spre finanțare prin POR 2014-2020, iar astăzi va fi vizita la fața locului, etapă în cadrul procesului de evaluare, derulat de ADR Vest.
Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități va fi construit pe str. Pavlov nr.19, pe un teren cu o suprafaţă de 1124 mp, aflat în proprietatea Municipiului Timişoara şi va cuprinde o clădire pe un nivel suprateran cu toate echipamentele şi dotările necesare, realizarea accesului auto și pietonal, parcaje şi amenajarea terenului. Suprafață construită totală va fi 445,12 mp.
Beneficiarii serviciilor oferite de viitorul Centru vor fi minim 41 de persoane adulte aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și care se confruntă cu dizabilități și/sau cu boli cronice care le îngreunează activitățile zilnice și care au domiciliul/locuiesc în zona delimitată prin Strategia de Dezvoltare Locală Freidorf a Grupului de Acțiune Locală Freidorf .
Proiectul a fost depus în 9.07.2021, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,. Obiectivul proiectului constă în combaterea marginalizării sociale a persoanelor adulte aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială şi care se confruntă cu dizabilităţi şi/sau cu boli cronice, printr-o investiţie pentru dezvoltarea funcţiilor sociale, respectiv un Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi. Realizarea obiectivului va contribui la creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele adulte cu dizabilităţi/boli cronice marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, servicii medicale primare, educaţie, recreere -socializare, abilitare, reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru persoane cu dizabilităţi/boli cronice.
Valoare proiectului este de 3, 5 milioane de lei cu TVA inclus.
Durata implementării proiectului: 24 luni, din care durata de execuție a lucrărilor va fi de 12 luni.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share