Postul Crăciunului

Ne aflăm în Postul Crăciunului care este primul post din anul bisericesc şi ultimul din anul civil, acesta a început în urmă cu două zile, mai exact pe 14 noiembrie.

Acest post se încheie pe 24 decembrie, după încheierea celor 40 de zile, care ne aminteşte de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aştepta să primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii. Astfel, creştinii postind 40 de zile, se învrednicesc să primească Cuvântul lui Dumnezeu întrupat şi născut din Fecioara Maria.

 Dezlegări în Postul Crăciunului

În timpul Postului Crăciunului, miercurea şi vinerea nu mâncăm cu untdelemn şi nu bem vin. În aceste două zile postim până la ora 15-16, când mâncăm hrană uscată sau legume fierte. Dacă se întâmplă să cadă miercuri şi vineri un sfânt care să aibă Doxologie mare, dezlegăm numai la untdelemn şi la vin şi mâncăm o singură dată în zi.

Dacă s-ar întamplă miercuri sau vineri să cadă un sfânt care are Priveghere, dezlegăm la untdelemn, la vin şi la peşte. Şi dacă se va întâmpla pomenirea sfântului al căruia este hramul Bisericii, miercuri sau vineri, de asemeni mancăm peşte.

Marţi şi joi nu mâncăm peşte ci numai untdelemn şi vin. Dacă se întâmplă să cadă un sfânt marţi sau joi, care sa aibă Doxologie mare, atunci mâncăm peşte.

În Postul Crăciunului avem dezlegare la peşte sâmbăta şi duminica

Biserica a rânduit ca în fiecare sâmbătă şi duminică cuprinse între 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserică) şi 20 decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul), să avem dezlegare la peşte.

Postul Crăciunului în tipicul Sfântului Sava

În tipicul Sfântului Sava întâlnim următoarele precizări: „Deci suntem datori în aceste 40 de zile să păzim în fiecare săptămână, trei zile postindu-le fără untdelemn şi vin: luni, miercuri şi vineri. Iar dacă se va întâmpla vreun sfânt mare în aceste zile întru pomenirea lui dezlegăm şi facem praznic pentru dragostea sfântului. Adică în ziua a 16-a, a 23-a şi a 30-a ale lunii noiembrie. Şi în zilele 4, 5, 6, 9, 17 şi 20 ale lunii decembrie.

Dacă aceste zile se vor întampla marţi sau joi atunci mâncăm peşte iar dacă va fi luni, miercuri sau vineri dezlegăm numai la untdelemn şi vin, iar peşte nu mancăm în afară de faptul dacă se va întâmpla sa fie hramul Bisericii. Deci dacă se va întâmpla hramul vreunui sfânt dintre aceştia în mănăstire atunci dezlegăm la peşte şi la vin în orice zi ar cădea. Iar unele Tipice de la ziua a 9-a a lunii Decembrie poruncesc să postim şi la peşte, să nu mai facem nici un fel de dezlegări, în afară de sâmbăta şi duminica şi de va fi hramul vreunui sfânt (când se dezleagă).”

 Rânduieli liturgice specifice în Postul Crăciunului

În timpul Postului Naşterii Domnului, începând cu data de 21 noiembrie, se introduc în cadrul slujbei Utreniei, Catavasiile Naşterii Domnului, care se cântă până în data de 30 decembrie inclusiv. În această perioadă a Postului Crăciunului, la Ceasuri şi Pavecernita nu sunt cântate stihirile şi nici troparele, ci toate sunt rostite. Dacă ajunul Crăciunului cade sâmbăta sau dumnica, slujba Ceasurilor Impărăteşti se muta în vinerea dinainte, această zi devenind aliturgică.

De asemenea, dacă ajunulCrăciunului cade în zilele de luni până vineri se va oficia în această zi Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, urmând ca în ziua praznicului să se săvârşească Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gura de Aur. Daca ajunul va fi sâmbăta sau dumnica, în ziua de ajun se va oficia Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în ziua Crăciunului – Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia.

Stejărel Ionescu

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share