Discriminarea cetățenilor europeni pe baza competențelor digitale sau a accesului la tehnologie nu este acceptabilă

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN nu susține introducerea unui formular digital de intrare în România,  deoarece aceste “formulare digitale de localizare a pasagerilor” așa cum sunt ele statuate în Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1212 a Comisiei de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/253, erodează într-un mod inacceptabil drepturi fundamentale ale cetățenilor UE și implicit ale cetățenilor români – drepturi care sunt garantate de Tratatul pentru Funcționarea Uniunii Europene și de Constituția României.
 Așa cum este specificat și în comunicatul de presă  ” Organizația noastră consideră că prin acest proiect de act normativ nu se respectă drepturi prevăzute în Constituția României: Dreptul la viață privată (Art. 26);  Dreptul la liberă circulație (Art. 25); Egalitatea în drepturi (Art.16, alin 1).
Mai mult, în art 115, alin 6 din Constituție se precizeză că: “Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”.
În completare, inițiatorul propunerii de act normativ trebuie să respecte dispozițiile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, precum și dispozițiile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
❗Art. 6 Principiul legalității:”Autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul acestora au obligația de a acționa cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a tratatelor și a convențiilor internaționale la care România este parte.”
❗Art. 8 Principiul transparenței: ”(1) În procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice proiectele de acte normative și de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii..”
❗Art. 9 Principiul proporționalității: ”Formele de activitate ale autorităților administrației publice trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum și echilibrate din punctul de vedere al efectelor asupra persoanelor. Reglementările sau măsurile autorităților și instituțiilor administrației publice sunt inițiate, adoptate, emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes public sau a problemelor, după caz, a riscurilor și a impactului soluțiilor propuse.”
❗Art. 48 Respectarea principiului legalității: ”Guvernul, în întregul său, și fiecare dintre membrii acestuia sunt obligați să își îndeplinească mandatul cu respectarea Constituției și a legilor țării, precum și a Programului de guvernare acceptat de Parlament.”
Cu privire la respectarea drepturilor cetățenilor garantate prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR), constatăm aceeași situație – o erodare puternică a acestor drepturi.
În Uniunea Europeană și în România sunt milioane de cetățeni care au dificultăți reale la completarea acestor formulare deoarece acestora, fie le lipsesc competențele digitale necesare, fie nu au acces la internet, fie nu au dispozitivele digitale necesare, iar de multe ori se întâmplă să fie un cumul al tuturor factorilor mai înainte enunțați.
Discriminarea cetățenilor europeni pe baza competențelor digitale sau a accesului la tehnologie nu este acceptabilă, mai ales într-o țară ca România în care rata analfabetismului digital este probabil cea mai mare din UE și unde aproximativ jumătate din populație trăiește în zone rurale subdezvoltate raportat la media europeană.
Contravenția prevăzută la Art.2 (5) – amendă de 5000 de lei este exagerat de mare și din ceea ce cunoaștem noi, fără precedent în alte state UE. Această măsură poate ruina viața lucrătorilor noștri transfrontalieri, dar și a altor cetățeni din România și din lumea întreagă care vor fi sancționați printr-o legislație de conjuctură, insuficient popularizată prin dezbateri parlamentare așa cum ar fi normal în cazul unui act normativ care are impact asupra drepturilor constituționale.
În final, vă precizăm că nici în statele membre UE, dar nici în propunerea de act normativ în consultare nu sunt funcționale casetele pentru categoriile exceptate (lucrători transfrontalieri esențiali, personal al instituțiilor internaționale, persoanele care sunt în tranzit, persoanele care stau mai puțin de 48 de ore în statul respectiv, etc).
Având în vedere argumentele prezentate mai sus,  Confederația Sindicală Națională MERIDIAN dă aviz nefavorabil Proiectului de “Ordonanță de Urgență a Guvernului privind implementarea formularului digital de intrare în România”.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share