05/03/2021

Haos în Bucegi. Construirea pe ariile protejate în atenția deputatului Dumitru Lupescu

Presa a prezentat, săptămâna trecută, informații despre începerea construirii unor case de vacanță pe o suprafață de 10 ha în zona Piatra Arsă din Parcul Natural Bucegi. Haos în Bucegi. Construirea pe ariile protejate în atenția deputatului Dumitru Lupescu.

Știrea a iritat opinia publică, cu atât mai mult cu cât, potrivit declarațiilor, ar exista un aviz din partea Administrației Parcului, potrivit cărora construcțiile ar urma să fie ridicate ”în zona de dezvoltare durabilă” a ariei naturale protejate.

In acest sens deputații USR, Cornel Zainea și Dumitru Lupescu au inițiat o interpelare către forurile competente:

Adresată: Ministerul Apelor și Pădurilor, domnului ministru Ioan Deneș

                 Agenția Națională de Arii Naturale Protejate, doamnei președinte Adriana Croitoru

În atenția: RNP Romsilva, Administrația Parcului Natural Bucegi

De către: domnul deputat: Dumitru Lupescu

Circumscripţia electorală: 16 Dâmbovița

De către: domnul deputat: Cornel Zainea

Circumscripţia electorală: 25 Ilfov

Grupul parlamentar: Uniunea Salvaţi România

Obiectul interpelării: Ce se construiește pe platoul Bucegi, în Parcul Natural Bucegi.

 

Stimate domnule ministru,

Stimată doamnă președinte,

 

Presa a prezentat, săptămâna trecută, informații despre începerea construirii unor case de vacanță pe o suprafață de 10 ha în zona Piatra Arsă din Parcul Natural Bucegi. Știrea a iritat opinia publică, cu atât mai mult cu cât, potrivit declarațiilor, ar exista un aviz din partea Administrației Parcului, potrivit cărora construcțiile ar urma să fie ridicate ”în zona de dezvoltare durabilă” a ariei naturale protejate.

Ținând cont de aceste aspect, vă solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări.

  1. În ce stadiu se află Planul de management al Parcului Natural Bucegi? Pe pagina web a Parcului Natural Bucegi este publicată o versiune din 2018 a Planului de management. Este aceasta în vigoare?
  2. În funcție de situația Planului de management, vă solicităm să ne transmiteți calendarul realizării și aprobării acestuia, inclusiv dezbaterile publice și cele din cadrul Consiliului Consultativ, avizul Consiliului Științific, avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monomentelor Naturii din cadrul Academiei Române, avizul de mediu obținut în cadrul procedurii de încadrare, calendarul dezbaterilor publice pentru obținerea avizului de mediu și actul normativ prin care Ministerul Mediului a aprobat Planul de management.
  3. În ce zona internă, conform OUG 57/2007, a fost încadrată suprafața vizată în versiunea precedentă a Planului de Management?
  4. Câte avize pentru construcții și pentru ce zone a eliberat Administrația Parcului Natural Bucegi până la această dată?
  5. Care sunt planurile pentru construcții în zona de dezvoltare durabilă a Parcului Natural Bucegi?
  6. Potrivit legii, dacă e zonă de dezvoltare durabilă, trebuie să respecte următoarele condiții:

(10) Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt zonele în care se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii. 

 

Prin urmare, putem întreba care este obiectul investițiilor și prin ce elemente vor respecta ele utilizarea durabilă a resurselor naturale? În ce măsură sunt acestea oportune pentru Parcul Natural Bucegi?

 

Vă solicităm răspuns în scris.

 

Dumitru Lupescu

Deputat,

Circumscripția  Electorală nr. 16 Dâmbovița

 

Cornel  Zainea

Deputat,

Circumscripția  Electorală nr. 23 Ilfov

 

16.09.2019                                                                               

Distribuie acest articol Oficial Media
Share