Noi măsuri de protecție socială pentru grupurile vulnerabile

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități  au organizat o întâlnire de lucru pentru  a dezbate  proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Reprezentanții asociațiilor de profil și-au exprimat  dezacordul total cu privire la introducerea în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, articolul 90^2, la alineatul (1), litera c), punctul 3, care stipulează că o persoană cu handicap poate fi chemată la reevaluare ca „urmare a unei sesizări rezonabile din partea unei persoane sau instituții publice interesate în legătură cu încadrarea nejustificată în grad și tip de handicap a unei persoane”.
 Iată și  motivația:
Pe lângă încălcarea gravă a prevederilor Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, mențiunile acestui punct sunt similare practicilor din perioada comunistă când cetățenii erau supuși terorii de potențiale scrisori anonime. Este baza solidă a săvârșirii unor abuzuri față de persoanele cu dizabilități și familiile lor. Presiunile vor veni în egală măsură și în scop electoral, dar mai sigur, din partea instituțiilor ca formă de descurajare a revendicărilor drepturilor pe care nu le primesc persoanele cu dizabilități.
Ca efect al acestei prevederi, persoanele cu dizabilități vor fi intimidate, amenințate, șantajate.
Consiliul Național al Dizabilității din România se opune introducerii la articolul 78, după alineatul (2) unui nou alineat, alin. (2^1) cu următorul cuprins:
”(2^1) La stabilirea procentului prevăzut la alineatul (2) nu se iau în calcul asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav angajați în condițiile legii.”
Motivație:
Potrivit Art. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, „Autoritățile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanții societății civile, precum și persoanele fizice și juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligația să promoveze, să respecte și să garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanță cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum și cu celelalte acte interne și internaționale în materie la care România este parte.”
Propunerea ne scandalizează, având în vedere că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aplică, la nivelul judetului şi al sectoarelor Municipiului Bucuresti politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Exceptarea de la prevederile alin. (2) ale art. 78 încurajează izolarea socială a persoanelor cu dizabilități prin lipsa accesului la muncă.
Alineatul (2) la care se face referire prevede: „Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.”
Autoritățile care angajează asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav sunt serviciile publice de asistenţă socială.
Guvernul a aprobat,  în data de 15 martie și o ordonanță de urgență care vizează, printre altele, menținerea măsurilor de protecție socială în cazul persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, care au beneficiat de majorări ale punctului de pensie, ale salariului minim sau ale cuantumului prestațiilor sociale raportate la Indicatorul Social de Referință (ISR). 
Potrivit Ministerului Muncii, indemnizația lunară pentru persoanele cu dizabilități, de care beneficiază 837.947 de persoane, se majorează la 419 lei (70% din ISR), în cazul existenței unui handicap grav, și la 317 lei (53% din ISR), în cazul handicapului accentuat (Legea 448/2006). Bugetul complementar crește de la 156 lei la 180 lei pentru handicap grav, de la 116 lei la 132 lei pentru handicap accentuat și de la 64 lei la 72 lei pentru handicap mediu. Și în cazul copiilor, prestația crește de la 316 lei la 359 lei pentru handicap grav,  de la 184 lei la 210 lei pentru handicap accentuat și de la 64 lei la 72 lei pentru handicap mediu.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share