Știați că astăzi este ZIUA INTERNAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA PEDEPSELOR CORPORALE ASUPRA COPIILOR ???

Din 1998, la data de 30 aprilie se sărbătorește în SUA „Ziua fără plesneală” („Spank Out Day”). La inițiativa „Global Partnership to End Violence Against Children”, această zi a devenit „Ziua internațională împotriva pedepselor corporale asupra copiilor” („International Day to End Corporal Punishment of Children”).

Pedeapsa corporală este cea mai comună formă de violență împotriva copiilor din întreaga lume. Include orice pedeapsă în care se folosește forța fizică și este destinată să provoace un anumit grad de durere sau disconfort, oricât de ușoară este, precum și forme non-fizice de pedeapsă care sunt crude și degradante. Încetarea violenței împotriva copiilor este obiectivul nr. 16.2 din Agenda pentru dezvoltare sustenabilă 2030 la nivel ONU. Dintre toate statele lumii, doar în 62 se interzic pedepsele corporale asupra copiilor, inclusiv în familie – primul a fost Suedia în anul 1979, ultimul a fost Korea în 2020. În alte 137 state acest lucru încă este permis. 

România a fost a 14-a țară din lume care a interzis acest lucru prin Legea nr. 272/2004:
– art. 52 alin (2): „Pedepsele corporale sau alte tratamente degradante în cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise”;
– art. 95: „Sunt interzise săvârșirea oricărui act de violență, precum și privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât în familie, cât și în instituțiile care asigură protecția, îngrijirea și educarea copiilor, în unități sanitare, unități de învățământ, precum și în orice altă instituție publică sau privată care furnizează servicii sau desfășoară activități cu copii”;
– Art. 33: „(1): Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. (2) Măsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care se află în legătură cu dezvoltarea fizică, psihică sau care afectează starea emoțională a copilului”.

”Bătaia e ruptă din rai“; „Eu te-am făcut, eu te omor“; „Unde dă tata, crește“; „Toți am primit câte o palmă și iată ce oameni am ajuns“; „Vezi, dacă nu a fost bătut la timp? “  generații întregi au fost crescute cu aceste vorbe.  În România aproape două treimi dintre copii afirmă că sunt agresați de către părinții lor, unul din zece părinţi cred că lovirea copilului este din cauza lui, iar unul din cinci părinți erau de părere că bătaia este un mijloc de educație.  Astea, deși pedepsele corporale sunt interzise de lege,  încă din anul 2004. Astăzi este ziua în care trebuie să realizăm că astfel de acte sunt nefirești, imorale și ilegale” transmite Cristi Dănileț.

Codul penal sancționează purtarea abuzivă – pedeapsa corporală aplicată de profesor (art. 296) și violența în familie – lovirea sau rănirea copiilor de către părinți (art. 199)

Distribuie acest articol Oficial Media
Share