26/10/2020

Întâlnire sub egida Asociației Municipiilor din România

În zilele de 21/22 februarie 2020 în organizarea AMR a avut loc , la Brasov , Reuniunea Corpurilor profesionale ale secretarilor generali și arhitectilor șefi de municipii .
Pe agenda de lucru s-au aflat s-au aflat mai multe teme:
– Dificultăți și bune practici în procesul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, la nivelul municipiilor
– Normele metodologice de aplicare a Legii nr 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
– Dificultăți și bune practici în procesul de aplicare a prevederilor Codului Administrativ.

La întâlnire au participat:

– dl George Scripcaru, primarul municipiului Brașov

– dl Mihail Veștea, Secretar de Stat, MLPDA
– dl Dan Marinescu, Direcția Generală de Administrație Publică, MLPDA
– dna Diana Tenea, inspector General, Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, MLPDA
– Catalina Șuța, Sef Serviciu Directia Generala Administratie Publica, MLPDA.

– Ionut Cotarcea, Inspector General Adjunct, ISCR

– Constantin Ene, Director Direcția Sisteme informaționale geografice, ANCPI

– Mircea Man, Director licenţe, autorizaţii, ANRE

-Constatin Mitache ,Directorul General al AMR ,
-experți din cadrul AMR .

 

în cadrul dezbaterilor s-au formulat propuneri concrete pentru îmbunătățirea prevederilor OUG 57/2019, Codul Administrativ, precum și pentru realizarea unei forme cît mai bune a proiectului Codului Urbanismului
Reprezentantii MLPDA, ANRE, ANCPI, ISC au oferit răspunsuri și soluții la problemele ridicate.

În 22 februarie, la reuniunea comună s-au abordat teme care implică atribuîiuni atât ale secretarilor generali cât și ale arhitectilor șefi de municipii:
– constituirea Comisiei de Acord Unic;
– răspunderea juridica a proiectanților si avizatorilor de proiecte;
– intrarea în legalitate a construcțiilor edificate fără autorizație de construire sau cu încălcarea prevederilor acesteia.

Propunerile reieșite în urma dezbaterilor vor fi sintetizate în perioada imediat următoare și transmise către MLPDA pentru analiză, AMR urmând sî le susțină la nivelul Guvernului și Parlamentului .

Distribuie acest articol Oficial Media
Share