Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

PROIECTELE ERASMUS- OPORTUNITATE DE ÎNVĂȚARE PENTRU PROFESORII DE LA GRĂDINIȚA CU PP NR. 3 TÂRGOVIȘTE

În cadrul proiectului de parteneriat strategic, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus + KA229, intitulat WILD HORIZONS: OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES, – 2020-1-SI01-KA229-075857_2, ne-am deplasat – Erasmus gradinita Targoviste – pentru prima mobilitate în Serbia, localitatea Subotica, în perioada 11.10.2021-15.10.2021.

Erasmus gradinita Targoviste

Proiectul este coordonat de către Mojca Fujan  din Serbia și se va derula pe o perioadă de 36 luni, din 01.10.2020, până  în data de 01.10.2023. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Slovenia, Serbia, Turcia, Italia, Portugalia si România

Scopul proiectului este acela de adezvolta cooperarea, obținerea unor abilității de a înțelegere a emoțiilor celorlalți copii din grup și de a empatiza cu aceştia; de a dobândi capacități de a observa, de a formula ipoteze, precum și de a susține abilitățile motorii în timpul realizării produselor create de copii.

Partenerii din Serbia și-au propus, prin desfășurarea activităților, să implice profesorii, copiii din grupul țintă, părinții, în crearea unui mediu educațional și a unor metode de predare care să susțină integrarea activităților de tip outdoor în activitatea zilnică din cadrul instituției școlare.

Erasmus gradinita Targoviste

Proiect Erasmus Gradinita Targoviste -nr. 3 PP

La prima activitate de învățare-predare-formare, au participat un număr de 25 de cadre didactice din cele șase țări partenere în proiect: Slovenia, Serbia, Turcia, Italia, Portugalia si Romania (Grădinița cu PP nr. 3 Târgoviște). Romania a fost reprezentată de prof. Lazin Georgiana și prof. Petre Alina și au urmărit îmbunătățirea abilităților de comunicare personală și socială, sensibilitatea la natură și îmbunătățirea rezolvării practice a problemelor și abilităților de lucru în echipă.

Activitatea primei zile a debutat cu vizitarea centrului orasului Subotica.

Gazdele ne-au condus într-un cadru foarte frumos si anume ,,Parcul Palic”. Dupa-amiaza, profesorii au prezentat fiecare în cadrul Conferinței din cadrul proiectului următoarele teme: „Conexiuni dintre platforma Etwinning și proiectele Erasmus” (Serbia), „ Bune practici în predarea outdoor” (Turcia și Serbia) și cate un filmuleț despre țara pe care o reprezintă. S-au purtat discuții referitoare la modalitațile în care putem integra activitățile educative într-o vizită în parc.

Beneficiile integrării activităților outdoor în educația timpurie

A doua zi a debutat cu vizitarea  grădiniței din Bikovo, reprezentata de educatoarea Miljana Boic. Aici participanții având posibilitatea de a observa integrarea activităților instructive-educative, prin activitățile desfășurate de copiii grădiniței în interior și exterior. A urmat o sesiune de discuții referitoare la importanța, necesitatea și beneficiile integrării activităților outdoor în educația timpurie.

Surpriza cea mai frumoasa a fost aceea când gazdele ne-au condus la ferma familiei Tikvicki, într-un cadru de poveste. Dl si dna Tikvicki ne-au primit îmbracați în costumul tradițional.

După-amiază, profesorii au participat la jocurile propuse de gazda noastra, dna Miljana.

A treia zi, participanții au avut posibilitatea de a vizita curtea de joc  si gradinita Kalimero din Palic, loc de joacă amenajat pentru experințe de învățare outdoor. Prescolarii si doamnele educatoare ne-au prezentat în mic ghid de bune practice a activităților în aer liber.

Activităţile liber-alese, au constituit un mijloc de recreere, de destindere şi totodată de asimilare de noi cunoştinţe şi de reactualizare a celor vechi. În cadrul acestora, copiii au cunoscut în procesul muncii oamenii cu creaţiile lor, animalele în mediul lor de viaţă, păsări, insecte, flori, fructe, legume etc.

În ziua a patra am vizitat gradinita ,,Petar Pan” (profesorii: Nenad Temunovic, Biserka Kasa, Ivana Kolar).

Împreuna cu un grup de copiii însoțiți de profesorul, lor am mers să vizitam doua ferme de animale. Copiii de vârstă preşcolară percep natura înconjurătoare, capătă cunoştinţe, îşi însuşesc o anumită atitudine faţă de animale. Acestea îi atrag prin frumuseţea, varietatea lor, precum şi prin multitudinea culorilor, formelor, mirosurilor şi sunetelor.

Unul din mijloacele intuitive prin care copiii pot cunoaşte lumea înconjurătoare este şi excursia. Partenerii noștri au folosit, excursia aceasta, ca mijloc de recreere, de destindere şi totodată de asimilare de noi cunoştinţe şi de reactualizare a celor vechi. În acelaşi timp, a facut legătura directă cu natura şi cu societatea, cu rezultatele muncii omului.

Totul despre Erasmus Gradinita Targoviste

Matematica şi ştiinţele sunt activităţi foarte agreate de către copii. În general, fiecare unitate preşcolară, inclusiv din mediul urban are câte un spaţiu verde disponibil, ceea ce înseamnă că au numeroase oportunităţi de a desfăşura activităţi de tip outdoor.

Erasmus gradinita Targoviste

Lista cu animalele pe care le întâlnim în spaţiul fermei

„Vânătoarea de animăluțe” poate fi un bun prilej de a le studia. Pentru început au fost pregătite materialele necesare. Pe o foaie s-a realizat o listă cu animalele pe care le întâlnim în spaţiul fermei. Nu a fost nici o problemă dacă nu le-au găsit pe toate. Lista s-a întocmit împreună cu copiii, aceștia primind instrucțiuni pentru a căuta animalele în toată ferma. Cu un marker fiecare copil a notat pe listă câte animale a găsit. La sfârşit s-a realizat totalul.

Copiii au învaţăt cel mai bine din experienţa proprie. Căutând şi găsind animalele, ei au observat direct unde se adăpostesc, cum sunt organizate, eventual cu ce se hrănesc. Copiii au fost informați că a doua zi vor realiza o carte a animalelor în care vor fi consemnate toate concluziile vânătorilor.

Activităţi sportive, excursii, jocuri diverse, acţiuni practic-gospodăreşti

La sfârșitul excursiei s-a ajuns la concluzia activităţile outdoor care s-au desfăşurat cu preşcolarii pot fi organizate sub formă de: ateliere de creaţie, activităţi sportive, excursii, jocuri diverse, acţiuni practic-gospodăreşti.

În ultima zi, participanții au relevat importanța activităţilor outdoor care vizează explorarea posibilităţilor de utilizare a aerului liber şi a cadrului natural ca spaţiu de învăţare şi formarea unor deprinderi pentru a lucra tematic, folosind acest spaţiu într-un mod interdisciplinar. Toți participanții au fost invitați la un dineu organizat de gazde, unde au fost înmânate certificatele de participare.

Proiectul international s-a bazat pe schimbul de bune practici și a reprezintat o modalitate excelentă de a dezvolta abilități și competențe profesionale, pentru a îmbunătăți activitatea educațională și beneficiile pentru preșcolarii grădiniței noastre.

Coordonator proiect, Prof. Dumitrescu Maria – Erasmus gradinita Targoviste –

“Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.”

Erasmus gradinita Targoviste

Distribuie acest articol Oficial Media
Share