Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Cel mai mare ziar din Germania recunoaște minciuna Covid – ”Vă rugăm să ne iertați”

„Redactorul șef  al celui mai mare ziar din Germania, Julian Reichelt, își cere scuze poporului german pentru minciunile “nobile” și cenzura din timpul pandemiei”.
În așteptarea deciziei de azi a Consiliului Constituțional francez asupra legii macroniene a apartheidului sanitar, zic să vedem cum redactorul șef al celui mai mare ziar din Germania își cere scuze poporului german pentru minciunile “nobile” și cenzura din timpul pandemiei. -conform sursei social-media, Gheorghe Piperea.

Publicația BILD prin vocea directorului Julian Reichelt dă cărțile pe față

Ziaristul neamț se adresează copiilor Germaniei și indică ipocrizia politicianistă a guvernului federal și a cancelarului, ca principală cauză a adevăratei pandemii – furtul copilăriei și distanțarea emoțională a victimelor inocente ale acestei farse globale în care ne-au afundat demenții mesianici ai “științei” sanitare, ai informaticii și ai biotehnologiei.
E o bună lecție pentru presa main-stream globală și pentru rețelele de socializare, principalii vinovați de răspândirea și consolidarea acestei infecții ideologice.
E și o bună palmă peste ceafa presei main-stream românești, una meritată. Păcat nu îi va trezi nimeni din transa pecuniară pe “managerii” zisei prese. Poate doar falimentul consecutiv dezvăluirii întregului eșafodaj de minciuni, propagandă și cenzură pe care și-au făcut afacerile cu bani publici, alocați întru propagandă.” a precizat Piperea.

Mesajul ziaristului german, Julian Reichelt:

„Pentru milioanele de copii din această țară, pentru care societatea noastră este responsabilă, vreau să exprim aici ceea ce nici guvernul nostru, nici cancelarul nostru nu îndrăznesc să vă spună.

Vă cerem să ne iertați.

Iertați-ne pentru această politică care timp de un an și jumătate, v-a făcut victimă a violenței, a neglijării, izolării și singurătății. Ne pare rău pentru această politică și mediatizare care la fel ca otrava, te-au făcut să simți că ești un pericol mortal pentru societate.

Nu sunteți un pericol pentru societate, nu credeți această minciună!

Depinde de noi să vă protejăm.

Ce s-a întâmplat cu copiii noștri, mulți oameni și Bild au denunțat.

Nu s-a intamplat nimic.

Merkel a organizat un summit pentru copii? Nu!

În schimb, i-am convins pe copiii noștri că își vor ucide bunica dacă vor îndrăzni să fie ceea ce sunt, copii. Sau dacă se întâlnesc cu prietenii.

Nimic din toate acestea nu a fost dovedit științific.

A fost ușor să forțezi copiii care nu se pot apăra și nu votează. Această dovadă -legată de pericolul transmierii sarscov2- nu a fost furnizată niciodată.

Atunci când un stat fură drepturile unui copil, trebuie să demonstreze că prin aceasta îl protejează împotriva pericolului concret și iminent. Aceste dovezi nu au fost furnizate niciodată. Au fost înlocuite de o propagandă care prezintă copilul ca vector al pandemiei. Cei care doreau să contrazică această propagandă nu au fost niciodată invitați la masa experților.

Politicienii noștri ar face mai bine să deschidă școli și săli de sport mai degrabă decât secții de votare!

Altfel vor avea pe conștiință și vor lăsa în cărțile de istorie un număr imens de victime nevinovate.”

Noul totalitarism patologic / De la Contagion la Equilibrium


[wpedon id=”88835″]

Mesaj în engleză:

“To the millions of children in this country, for whom our society is responsible, I want to express here what neither our government nor our Chancellor dares to tell you.
We ask you to forgive us.
Forgive us for this policy which, for a year and a half, has made you victims of violence, neglect, isolation and loneliness. Sorry for this policy and media coverage which, like poison, made you feel like you were a mortal danger to society.
You are not a danger to society, don’t believe this lie.
It’s up to us to protect you.
What happened to our children, many people and Bild denounced it.
Nothing happened.
Merkel organized a summit for children? No!
Instead, we persuaded our children that they were going to murder their grandma if they dared to be what they are, children. Or if they met their friends.
None of this has been scientifically proven.
It was easy to force that on the kids, they can’t defend themselves and they don’t vote. This proof has never been provided.
When a state steals the rights of a child, it must prove that by doing so it protects him against concrete and imminent danger. This evidence has never been provided. It has been replaced by propaganda presenting the child as a vector of the pandemic. Those who wanted to contradict this propaganda were never invited to the expert table.
Our policies would do better to open schools and sports halls rather than polling stations!
Otherwise they will have on their conscience and will leave in the history books a huge nomber of innocent victimes”.
Mesaj în franceză:
“Aux millions d’enfants de ce pays, dont notre société a la responsabilité, je veux exprimer ici ce que ni notre gouvernement ni notre chancelière n’osent vous dire.
Nous vous demandons de nous pardonner.
Nous vous demandons pardon pour cette politique qui pendant un an et demi a fait de vous des victimes de violences, de négligences, d’isolement et de solitude.
Pardon pour cette politique et cette couverture médiatique qui, comme un poison, vous a inculqué le sentiment que vous étiez un danger mortel pour la société.
Vous n’êtes pas un danger pour la société, ne croyez pas à ce mensonge.
C’est à nous de vous protéger.
Ce qui est arrivé à nos enfants, de nombreuses personnes et Bild, l’on denoncé.
Rien ne s’est passé.
Merkel a organisé un sommet pour les enfants ? Non !
Au lieu de ça, on a persuadé nos enfants qu’ils allaient assassiner leur grand-maman s’ils osaient être ce qu’ils sont, des enfants. Ou s’ils rencontraient leurs copains.
Rien de tout ça n’a été prouvé scientifiquement.
C’était facile d’imposer ça aux enfants, il ne peuvent pas se défendre et ils ne votent pas.
Quand un État vole les droits d’un enfant, il doit prouver que par là il le protège contre un danger concret et imminent. Cette preuve n’a jamais été apportée. Elle a été remplacée par de la propagande présentant l’enfant comme un vecteur de la pandémie.
Ceux qui voulaient contredire cette propagande, n’ont jamais été invités à la table des experts.
Nos politiques feraient mieux d’ouvrir les écoles et les salles de sport plutôt que les bureaux de vote !
Sinon ils auront sur la conscience, et laisseront dans les livres d’histoire, une multitude d’âmes innocentes.”
Citește și:

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">
WordPress PopUp Plugin